Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Thursday 18 June 2020
Press Release

Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Writers' Union of Romania,

Announces the publication of

Lidia Vianu Translates: Five Romanian Poets.
Cinci poeți români


Parallel Texts. Ediție bilingvă
Romița Mălina Constantin, Diana Geacăr, Emil Nicolae, Ioan Es. Pop, Floarea Țuțuianu
ISBN 978-606-760-182-4
Texts selected, translated into English and edited by/
Selecție, traducere și editare de

Lidia Vianu
Advisor to the series: Anne Stewart


            A good translator of poetry rewrites himself in the translated text. The translation of poetry differs a lot from all other texts.
            When I first started the national contest "Lidia Vianu Translates", I thought I could translate anything, as long as I was willing to work hard. I must have been wrong. No jury in the world can choose the poets that a translator can empathise with.
            Leaving aside all literary criticism, choosing the winners of the competition with my poetic instinct, I find myself in this book translating the lines that I could have written myself. These poets speak to me. I am confident they will also touch the hearts of their English readers.

Lidia Vianu


Lidia Vianu Translates: Five Romanian Poets. Cinci poeți români, is formally launched on Thursday 18 June 2020. It is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address

http://editura.mttlc.ro/five-romanian-poets-2019.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

joi 18 iunie 2020
Comunicat de Presă

Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Lidia Vianu Translates: Five Romanian Poets.
Cinci poeți români


Parallel Texts. Ediție bilingvă
Romița Mălina Constantin, Diana Geacăr, Emil Nicolae, Ioan Es. Pop, Floarea Țuțuianu
ISBN 978-606-760-182-4
Texts selected, translated into English and edited by/
Selecție, traducere și editare de

Lidia Vianu
Advisor to the series: Anne Stewart


            Un translator cu har se rescrie pe sine în traducerea unui poem. Traducerea de poezie nu se aseamănă cu niciun alt text.
            Atunci când am pornit concursul național „Lidia Vianu Translates”, gândeam că pot traduce orice, câtă vreme am voința și inteligența să muncesc pe text. Acum știu că mă înșelam. Niciun juriu din lume nu poate alege acei poeți anume cu care traducătorul poate să empatizeze.
            Lăsând la o parte impulsul de critic literar, am adunat acest volum, care este alcătuit din poemele primilor cinci câștigători, aleși de mine. Traduc în aceste pagini versuri pe care probabil mi–ar fi plăcut să le scriu eu. Cu un dram de noroc, ele vor ajunge și la sufletul cititorilor englezi.

Lidia Vianu


Lidia Vianu Translates: Five Romanian Poets. Cinci poeți români, se lansează oficial joi 18 iunie 2020, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/five-romanian-poets-2019.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro

If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2020 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.