Contemporary Literature Press specialises in Finnegans Wake Lexicons.

LATEST RELEASES:Oscar Wilde. Parallel Texts.
The Fisherman and His Soul. The Picture of Dorian Gray. The Critic as Artist. De Profundis.
 

 

Alexandru Teodorescu. Celula de Minori / Juvenile Cell. Five Years in the Jails and Labour Camps of Communist Romania. 

The Contemporary Literature Press, under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland.

We publish poetry, fiction, drama and criticism, in the original and in translation, whether English or Romanian.

We are a well-fused group of staff and graduate students, very enthusiastic about our work.

***

Contemporary Literature Press funcÅĢionează sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British CouncilInstitutul Cultural Român și Ambasada Irlandei.

Editura publică poezie, proză, teatru și critică literară, în original ori în traducere, fie în limba engleză, fie în limba română.