Contemporary Literature Press specialises in Finnegans Wake Lexicons.

LATEST RELEASES:Alexandru Teodorescu. Celula de Minori / Juvenile Cell. Five Years in the Jails and Labour Camps of Communist Romania. 

 

William Shakespeare: Macbeth. Parallel Texts. Const. Al. Ștefănescu, 1912 

The Contemporary Literature Press, under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland.

We publish poetry, fiction, drama and criticism, in the original and in translation, whether English or Romanian.

We are a well-fused group of staff and graduate students, very enthusiastic about our work.

***

Contemporary Literature Press funcÅĢionează sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British CouncilInstitutul Cultural Român și Ambasada Irlandei.

Editura publică poezie, proză, teatru și critică literară, în original ori în traducere, fie în limba engleză, fie în limba română.