A Manual for the Advanced Study
of James Joyce’s Finnegans Wake

in one hundred volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu

26,000 pages

 

Clive Hart Segmentation Corpus

Edited by C. George Sandulescu

Please click on the link below to download the books in .pdf format

Lexicon 99. Clive Hart English Corpus One

Lexicon 100. Clive Hart English Corpus Two

 

From 11 November 2011 until 11 February 2014, Contemporary Literature Press has published 100 volumes of FW lexicography. These volumes are, in fact, part of one big project, which, for practical purposes, we have entitled "A Manual". The list of these volumes can be found everywhere in the volumes. All the Lexicons can also be accessed, together with the full text of FW linearized, on Professor George Sandulescu's site,

http://sandulescu.perso.monaco.mc/

as well as the site of the Publishing House,

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html

The three volumes we are publishing now focus on the practical side of our project. We have chosen Clive Hart's Segmentation of FW as an opportunity to study the role played by foreign languages in Joyce's text. Romanian has been used as one possible beginning.

The Rosetti Romanian Corpus (echt rumänisch) and the Clive Hart English Corpus are tools for the study of Romanian or any another language that might be relevant to the understanding of Finnegans Wake.

C. George Sandulescu and Lidia Vianu

 

(Romanian follows below)


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lexicon 99. Clive Hart English Corpus One

Lexicon 100. Clive Hart English Corpus Two

 

Back to Joyce Lexicography


 

Între 11 noiembrie 2011 și 11 februarie 2014, Contemporary Literature Press a publicat 100 de volume în seria Joyce Lexicography. Ele reprezintă un singur mare proiect al editurii, pe care l-am intitulat, pentru rațiuni practice, "A Manual". Lista lor se află în interiorul fiecărui volum publicat. Lexicoanele pot fi accesate pe website-ul Profesorului George Sandulescu,

http://sandulescu.perso.monaco.mc/

precum și pe cel al Editurii,

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html

Cele trei volume pe care le publicăm acum țin tocmai de partea practică a proiectului nostru. Folosim Segmentarea lui Clive Hart pentru a cerceta rolul jucat de limbile străine în Finnegans Wake. Limba română este doar un început.

Cele două Corpus-uri pe care le publicăm acum, Rosetti Romanian Corpus (echt rumänisch) și Clive Hart English Corpus, sunt unelte de lucru pentru cei care vor să continue cercetarea legată de importanța limbii române, ori a oricărei alte limbi străine, în înțelegerea textului lui James Joyce.

C. George Sandulescu și Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lexicon 99. Clive Hart English Corpus One

Lexicon 100. Clive Hart English Corpus Two


 

Back to Joyce Lexicography

 

Back to Joyce Lexicography