Lidia Vianu
English for Everyone

Exerciții de traducere gramaticală și literară
în limba engleză cu rezolvare, pentru admiterea la Universitate, concursuri, examene

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu: English for Everyone

English for Everyone: Everyone for English.

Acest volum continuă activitatea Editurii noastre de studiere a limbii engleze prin literatură. Avem convingerea că „Limba și literatura nu se pot separa”. Pentru a înțelege textele scrise într-o limbă străină, trebuie să cunoaștem mai întâi gramatica acelei limbi.

După părerea filozofului român Constantin Noica, tot ce ține de limbaj este, în cele din urmă, filozofie. După părerea noastră, toate drumurile duc la învățarea limbii, la gramatică. Oricât de bine am ști o limbă, întotdeauna mai avem de învățat.

English for Everyone se axează pe traducerea din română în engleză. Ea conține propoziții cu dificultăți gramaticale, precum și unele texte literare. Cartea are ca scop să îi învețe pe români gramatica engleză cu ajutorul traducerii din română. Poate fi folosită în egală măsură de vorbitorii de engleză care doresc să învețe românește.

Publicăm la început de an școlar acest îndrumar de învățare a gramaticii engleze ca să reamintim școlarilor mai tineri și mai vârstnici ce-l vor folosi că gramatica unei limbi străine este o poartă către univers. Să nu uităm: Engleza va fi în curând Limba Lumii.

*

This volume is another instance in our policy to further the study of the English language through literature. We firmly believe that “Language and Literature are one”. To understand texts written in another language, whether literary or otherwise, we all need to master the grammar of that language.

According to the Romanian philosopher Constantin Noica, everything connected with words ends up as philosophy. According to us, everything leads to language learning and grammar. No matter how well you know a language, you must always improve what you know.

English for Everyone relies on translation from Romanian into English. Most of it consists of sentences focusing on grammar difficulties, but there are also some literary texts in it. The book is meant to teach English grammar to Romanians by means of translation into English. But it can also be used by English speakers who need to learn Romanian.

This book of English grammar comes early in the academic year in order to remind young or no longer so young students who are likely to use it that the grammar of a language is a gate to a new world. Remember that: English is fast becoming a World Language.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu: English for Everyone

 

Back to Language Learning