Lidia Vianu Translates
The Magician in Me / Magicianul din mine

Poems by Caroline Carver, Kavita A. Jindal, Peter Phillips, Anne Stewart, Dorothy Yamamoto

Texts translated into Romanian and edited by Lidia Vianu
Advisor to the series: Anne Stewart

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Lidia Vianu Translates: The Magician in Me / Magicianul din mine

 

            For several year now, the students of Bucharest University and of the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text have been meeting with a group of British writers who polished their translations from Romanian literature. It is indeed becoming a habit.
            The five British poets invited in 2018 to work with our students gave us a small number of poems for our opening anthology. This book, and the Masterclass British poets come to Bucharest for, are a bridge between literatures, between Romania and the world. Two of the poets present in this book also belong, spiritually, to India and Japan. This is one more sign that English is indeed, today, what Latin was in ancient times: a Lingua Franca.
            Our Masterclass of Literary Translation brings together several pillars of Romanian culture: the University of Bucharest, the Romanian Cultural Institute, the National Museum of Romanian Literature, the Romanian Writers' Union, and the Ministry of Culture. It is the first attempt here to teach students in practice how important it is to translate the literature of their generation, and do it professionally.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates: The Magician in Me / Magicianul din mine

Back to Literature Studies

 

 

            De mai mulți ani încoace, în fiecare primăvară, studenții Universității din București și ai Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan se întâlnesc cu un grup de scriitori britanici, care stilizează traducerile lor din literatura română.
            Fiecare dintre cei cinci poeți invitați să lucreze cu studenții în anul 2018 ne–a dat câteva poeme pentru această antologie de început a Masterclass–ului. Cartea lor, precum și Masterclass–ul pentru care vin poeții britanici la București, sunt o punte între literaturile română și britanică, între România și lume. Doi dintre cei cinci poeți sosiți la MTTLC în 2018 aparțin spiritual și unei alte țări decât Anglia, și anume India și Japonia. Iată, prin urmare, încă o dovadă că Engleza este, într–adevăr astăzi ceea ce era Latina în timpurile vechi: o Lingua franca.
             Masterclass–ul de Traducere Literară se sprijină pe câteva arii importante ale culturii române: Universitatea din București, Institutul Cultural Român, Muzeul Național al Literaturii Române, Uniunea Scriitorilor din România, și Ministerul Culturii și Identității Naționale. Acest Masterclass este prima încercare de a le arăta studenților în practică ce important este să traducă literatura propriei lor generații, și, mai ales, să o traducă profesionist.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates: The Magician in Me / Magicianul din mine

Back to Literature Studies