Daniela Sorea

Pragmatics

 

Please click on the image or the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Daniela Sorea: Pragmatics

 

Langue et Civilisation

In order to become familiar with a foreign language in the more advanced stages of appropriating it, we need to learn a set of complex rules: how to combine words in order to be polite or impolite, distant or more intimate, formal or familiar, and so on. In short, we must know how to make ourselves understood in a very subtle manner to people living in the place where the given language is being spoken. This is what Daniela Sorea’s book of Pragmatics focuses on: how to fit words into a particular context, how to translate what we mean to say into sentences that will make sense in a variety of ways to speakers of English. Pragmatics is not a branch of linguistics, for it is first and foremost a branch of semiotics. As a subsidiary of that, language implies so much more than just words...

C.G. Sandulescu’s Preface to this book of Pragmatics published by Contemporary Literature Press tells the readers that Roman Jakobson’s Scheme of Communication (Sender–Message–Receiver + CODE + CHANNEL) simplified life more than considerably for the average teacher of English as a second language. But Sandulescu also adds that there is a risk attached to the idea of communication as a scheme: it consists in one’s becoming excessively restrictive, and even rigid in one’s restrictiveness. With N. Chomsky, for instance, History, Etymology, Literature Psychology, Sociology and all the rest no longer matter. Langue gets so free from civilization that it becomes more than easily FORMALISED as an aim in itself.

Daniela Sorea follows in the footsteps of Paul Grice. With his essay ‘Logic and Conversation’, Grice changed thinking on language in the early 1970’s once and for all. Sorea’s book ultimately examines the indestructible connection that exists between language studies and literature studies. She illustrates her theory with varied contemporary texts: from books to popular magazines, from films to Television series. Her approach is linguistic, and also broadly “cultural”. She considers both statement and understatement. As she herself puts it, she investigates “how humans adapt to language and how language adapts to humans”. And, moreover, she always has in view the teachers of English as a second language.

 

Lidia Vianu

 

(Romanian follows below)


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Daniela Sorea: Pragmatics

 

Back to Language Studies

 


 

Langue et Civilisation

În studiul avansat al unei limbi străine, ne găsim în fața unor reguli care depășesc simpla cunoaștere a fiecărui cuvânt în parte, reguli pe care trebuie să le respectăm. Trebuie să învățăm cum să ne folosim cuvintele pentru a exprima cât mai bine o atitudine: este important să reiasă clar din ceea ce spunem dacă suntem politicoși ori nu, dacă vorbim pe un ton familiar ori unul oficial, dacă ne implicăm afectiv ori ne păstrăm distanța prin cuvintele noastre. Încercăm, așadar, să ne facem înțele și de către vorbitorii limbii pe care o folosim – lucru care presupune mai mult decât cunoștințe de vocabular, intrând de fapt în aria subtilă a unui cod cultural.

Spre deosebire de volumele anterioare, așadar, aici regăsim opere literare, fie că este vorba de titlul lor, de numele autorului ori al personajelor, sau de aluzii la textul propriu-zis. Shakespeare ocupă un loc extrem de însemnat: un scurt citat din Hamlet se repetă de 46 de ori în cele 628 de pagini câte are Finnegans Wake.

Volumul de Pragmatică al Danielei Sorea se ocupă tocmai de funcțiile contextului. Fiind o ramură a Semioticii, Pragmatica implică mult mai mult decât cuvinte izolate, tot așa cum limba înseamnă mult mai mult decât ceea ce numim Lingvistică.

În Prefața la acest volum despre Pragmatică publicat acum de Contemporary Literature Press, Profesorul C. George Sandulescu amintește de Roman Jakobson și Procesul Comunicării, cu ceea ce implică acesta: Sursa Informației, Mesaj, Receptor, Cod, Canal de Comunicare. Această reprezentare schematică a ușurat mult sarcina predării limbii engleze. Dar tot Jakobson a atras atenția lingviștilor asupra riscului major de a reduce și simplifica lucrurile până la pierderea ideii de întreg. N. Chomsky, de pildă, dă la o parte istoria, etimologia, literatura, psihologia, sociologia… Pentru adepții lui, langue este un concept separat de civilisation, o formalizare care se depărtează mult de conținut.

Daniela Sorea se înscrie, însă, mai degrabă printre adepții lui Paul Grice, acela care, cu eseul “Logica Conversației”, a schimbat hotărât teoria limbajului la începutul anilor 1970. Prin urmare, autoarea se concentrează tocmai asupra legăturii profunde dintre studiile de limbă și cele de literatură. Ea își exemplifică afirmațiile cu texte contemporane de cele mai diverse facturi, de la cărți la reviste de largă circulație, de la filme la seriale de televiziune. Abordarea ei este în același timp lingvistică, dar și “culturală” în sensul cel mai cuprinzător. Se ocupă de text, dar și de subtext. O interesează “cum se adaptează omul la limbaj, dar și cum se adaptează limbajul la om”. Demersul ei unificator se adresează în mod direct profesorilor care predau limba engleză și care vor găsi în acest volum ceea ce cărțile de teorie pură nu le mai pot oferi.

 

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Daniela Sorea: Pragmatics

Back to Language Studies