My Cup of Light

An Anthology of Romanian Poetry

2014

Parallel Texts

Translated into English by Lidia Vianu and Anne Stewart
Edited by Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

My Cup of Light

 

Contemporary Literature Press is publishing an anthology of 21st Century Romanian poetry translated into English. The poets included in it were born between the years 1941 and 1983. Although they were all born in Romania, they belong to two different worlds. This is a book of two generations, divided by the fall of the Iron Curtain. What keeps these poets together is the awareness that they are all speakers of a small language: it could be termed as the ‘Romanian language complex’.

Quite a number of Romanian writers migrated to Paris and the French language in the course of time. After World War II, English became an even more desirable linguistic destination. It makes quite a difference, though, if one writes directly into a widely spoken language, or one has one’s poetry translated after it has been written in one’s mother tongue. Can poetry really be translated?

It must be said that the poets included in this 2014 Anthology are much more paraphrasable than their predecessors. Something has happened to the art of poetry, a rigorous art, which Paul Valéry once welcomed thus: Une difficulté est une lumière. Une difficulté insurmontable est un soleil. The ‘light’ of poetry today comes from its relaxed simplicity, and this simplicity can be translated, indeed.

Inside each poet’s Cup of Light, as we have called it, the reader will most certainly find food for thought. In order to make sure that English readers will have a chance with these poems, the Romanian translator has worked with an English-born poet. The two translators of this selection have done their best to stick to the text as closely as possible.

It is our long-term aim to continue translating selections of Romanian poetry into English. We hope that in this way we can help our readers find the answer to a simple question which has been with us and our publications for quite a while now: what exactly does one mean by ‘poetry’ in our times?

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

My Cup of Light

Back to Literature Studies

 

 

Contemporary Literature Press publică o antologie de poezie românească a secolului XXI tradusă în limba engleză. Poeții publicați în ea sunt născuți între anii 1941 și 1983. Deși ei locuiesc toți în România, lumile lor diferă. Sunt de fapt, în această carte, două generații: cei născuți sub comunism și cei născuți în postcomunism. Un lucru îi leagă: conștiința că vorbesc o limbă mică, sau, mai bine zis, complexul limbii române.

Mulți scriitori români au migrat înspre limba franceză și capitala ei. De la al doilea război mondial încoace, a devenit și engleza o limbă de destinație. Dar, desigur, una este să scrii direct într-o limbă de mare circulație și alta este să fii tradus în limba aceea după ce ai scris poemul în limba ta. Este oare poezia traductibilă?

Poeții antologați de noi în acest an 2014 sunt, din fericire, mai parafrazabili decât confrații lor din secolele anterioare. Rigoarea poetică a suferit o mutație. Paul Valéry venera forma fixă în poezie. El scria: Une difficulté est une lumière. Une difficulté insurmontable est un soleil. Porția de „lumină” a poeților de astăzi este simplitatea, iar simplitatea lor se poate traduce.

Ce se ascunde în spatele acestei Cup of Light, ce se află în ceșcuța de lumină a fiecărui poet, îl lăsăm pe cititor să descopere și să cântărească. Traducătoarele acestei antologii s-au străduit să nu se îndepărteze de text. Ca întotdeauna, formula cea mai bună pentru a ajunge la o variantă cu sens pentru cititorul de limbă engleză a fost colaborarea dintre un traducător român și unul englez.

Ne propunem să continuăm seria de antologii de poezie românească traduse în limba engleză, în speranța că cititorii noștri sunt la fel de interesați ca și Contemporary Literature Press să afle răspunsul la o întrebare simplă: ce înseamnă „poezie” în ziua de azi?

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

My Cup of Light

Back to Literature Studies