Max Richter

What a Pleasure to Learn Real English!

Ce plăcere să înveți adevărata engleză!

În patru volume, cu cheie

Editat de George Sandulescu și Lidia Vianu

 

Please click on the link below to download the books in .pdf format

Vol. 1. Max Richter. What a Pleasure to Learn Real English!

Vol. 2. Max Richter. What a Pleasure to Learn Real English!

Vol. 3. Max Richter. What a Pleasure to Learn Real English!

Vol. 4. Max Richter. What a Pleasure to Learn Real English!

 

              Publicăm, cu puțin înainte de 30 decembrie, un manual de limba engleză scris de Max Richter, poliglot și universitar care a mai dat învățăceilor români manuale de franceză și germană, juxte de latină, traduceri literare în limba germană. A predat la Academia Comercială din București. Unica menționare a numelui lui am găsit-o pe internet în felul următor: „Max Richter (?–1978), prof. univ. dr., traducător, ginerele lui Ioan Slavici.”
             Publicăm acest manual pentru că el conține povestea unui intelectual, necunoscut altfel, pe scrisul căruia, printre alții, s–a clădit Istoria Anglisticii Românești. Cartea a apărut în 1946, cu un an doar înainte de abdicarea Regelui Mihai și la doi ani după intrarea României în comunism. Importanța ei ca moment istoric este explicată de imaginile copertei. Lăsăm cititorul să le descifreze.
            Din punct de vedere filologic, nu recomandăm acest manual începătorilor. El este manualul unui bun practician al predării mai multor limbi străine, practician care merge pe ideea de langue et civilisation, introducând neapărat texte literare în predare. Metodele sunt listele de cuvinte, conversația, rezumarea, și nu în ultimul rând, traducerile din limba română în limba engleză, cu cheie. Max Richter caută să predea noțiunile prin compararea limbii materne a studentului—limba română, în cazul de față—cu limba pe care acesta vrea s–o învețe—limba engleză. Probabil că niciuna dintre cele două nu a fost limba maternă a autorului, și, împreună cu o listă lungă de scăpări de altă natură, acest lucru face ca manualul lui Richter să nu mai fie actual.
             Îl recomandăm, însă, profesorilor de limba engleză, care vor găsi în el multe soluții de predare a unor situații din limba engleză greu de înțeles pentru elevii români, dar și cum anume să NU pună problema în unele cazuri. Volumul acesta este o verigă necesară în șirul de manuale Engleza fără profesor, care se folosesc de literatura clasică, de umor, și dau rezolvarea exercițiilor. Profesorii Levițchi și Duțescu l–au cunoscut în epocă, de bună seamă. Max Richter este un predecesor din vremuri tulburi. Se ghicește în Ce plăcere să înveți adevărata engleză! o întreagă epocă frământată pentru intelectualul român, și devenită astăzi istorie.
            Poate că nu greșea foarte rău Grigore Alexandrescu atunci când scria în anul 1838: „Sunt mult mai vrednici de slavă acei care au făcut, /în științi sau mesteșuguri, fericitul început.” Nu în ultimul rând, What a Pleasure to Learn Real English! este un titlu care a fost—și rămâne—atât de actual!

George Sandulescu și Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Vol. 1. Max Richter. What a Pleasure to Learn Real English!

Vol. 2. Max Richter. What a Pleasure to Learn Real English!

Vol. 3. Max Richter. What a Pleasure to Learn Real English!

Vol. 4. Max Richter. What a Pleasure to Learn Real English!

Back to Literature Studies