Gramatica limbii engleze

ediţie în facsimil, îngrijită de C. George Sandulescu și Lidia Vianu


1: Fonetica

2: Substantivul. Articolul

3: Adjectivul. Pronumele. Numeralul

4: Verbul I

5: Verbul II

6: Verbul III

7: Adverbul. Prepoziția. Conjuncția. Interjecția. Afixația.


8: Propoziția


9: Subordonarea

Note: If you cannot open the files using the link above, please click here to download the volumes from SkyDrive.

 

Rostul Gramaticii, fascinația Grămăticului…

Editura pentru Literatură Contemporană re-editează în facsimil, sub coordonarea lui C. George Sandulescu, Gramatica limbii engleze, publicată de Editura Didactică și Pedagogică în anul 1962. Ediția are în acest format nouă volume.

Cartea de față este o gramatică tradițională. Explicațiile sunt făcute pentru a lămuri în egală măsură pe toată lumea, specialiști sau nespecialiști. Utilitatea ei este în primul rând practică. Cea mai importantă însușire a acestei abordări teoretice este că EXPLICǍ subtilități de cunoaștere avansată a limbii așa cum nu poate face nici un alt fel de gramatică. Cel care o va citi va găsi în ea un imens material de limbă, ilustrări ale explicațiilor cu fraze din clasicii literaturii engleze, pe care autorii le-au căutat cu migală. Ce e important la acest volum de gramatică, deopotrivă teoretic și aplicat, este tocmai faptul că pune accentul pe text, pe usage, pe învățarea limbii engleze.

Cartea a fost coordonată, în 1962, de Profesorul Leon Levițchi, care a construit-o în ideea că “gramatica” înseamnă de fapt tot ce e legat de limbă, ceea ce vine ca o continuare firească a etimologiei cuvântului, format progresiv de la GRA (γράφειν/grapheina scrie) MA (γράμμα/grammaliteră) TICĂ (γραμματικὴ τέχνη/grammatikē technēarta literei). Rostul ei este să ne îmbogățească inteligența.

Acest volum, cunoscut sub numele de Gramatica Catedrei (Catedra de Engleză a Universității din București) acoperă o arie foarte largă, de la fonetică, la morofologie și sintaxă.

Coordonatorul acestei ediții, Profesorul C. George Sandulescu, s-a numărat printre autorii Gramaticii, în anii când era asistent la Catedră. El a fost studentul și apoi colegul Profesorului Levițchi; în prezent este un impecabil profesionist în domeniul lingvisticii și literaturii engleze. Ideea acestei re-editări pornește din respectul de o viață al lui G. Sandulescu pentru controversatul, fascinantul și prea des uitatul rost al grămăticului în cultura europeană…

 

București, 11 iunie 2011

Lidia VIANU

(English follows below)


Pentru a descărca volumele în format PDF vă rugăm să apăsați legăturile de mai jos:

Gramatica limbii engleze. Volumul 1: Fonetica

Gramatica limbii engleze. Volumul 2: Substantivul. Articolul

Gramatica limbii engleze. Volumul 3: Adjectivul. Pronumele. Numeralul

Gramatica limbii engleze. Volumul 4: Verbul I

Gramatica limbii engleze. Volumul 5: Verbul II

Gramatica limbii engleze. Volumul 6: Verbul III

Gramatica limbii engleze. Volumul 7: Adverbul. Prepoziția. Conjuncția.
Interjecția. Afixația.

Gramatica limbii engleze. Volumul 8: Propoziția

Gramatica limbii engleze. Volumul 9: Subordonarea

Notă: Documentele au între 8Mb si 9.2MB. Dacă întâmpinați probleme, puteți să descărcați volumele de pe SkyDrive.

 

Back to Language Learning


 

The Fascination of Grammar and Grammarians …

Contemporary Literature Press reissues in facsimile the volume Gramatica limbii engleze, initially published in Bucharest by Editura Didactică și Pedagogică in 1962. The new issue of the book consists of nine volumes.

The present volume is a traditional Grammar book. The explanations are meant to be understood by both specialists and non-specialists. It has mainly a practical purpose: its greatest quality is that it EXPLAINS advanced language subtleties in a way no other type of grammar can do. Those who read it will find, after the explanations it contains, a large number of illustrations from classics of English Literature, all selected with great care by the authors. The strong point of this grammar book is precisely its focus on the text, on usage, on the study of English.

The book was initially coordinated by Professor Leon Levițchi, who, all his life, was guided by the idea that “grammar” designates all things connected to language, which idea comes as a logical consequence of the etymology of grammar as a word: it was progressively built out of γράφειν/grapheinto write and γράμμα/grammaletter, into γραμματικὴ τέχνη/grammatikē technēthe art of letters. Its use is mainly to enrich the mind.

Known at the time as the Grammar of the Department (The English Department of Bucharest University), the book covers phonetics, morphology and syntax.

The present coordinator of the book, Professor C. George Sandulescu, was actually one of its authors, as he was teaching at Bucharest University at the time. He had been the student, then the colleague of Professor Levițchi, who coordinated the 1962 issue; he is at present a world-reputed linguist and professor of literature. The idea of this new issue of an older grammar book stems from his life-long fascination with the controversial, too often neglected use of grammar and grammarians in European culture…

 

București, 11 June 2011

Lidia VIANU

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Gramatica limbii engleze. Volumul 1: Fonetica

Gramatica limbii engleze. Volumul 2: Substantivul. Articolul

Gramatica limbii engleze. Volumul 3: Adjectivul. Pronumele. Numeralul

Gramatica limbii engleze. Volumul 4: Verbul I

Gramatica limbii engleze. Volumul 5: Verbul II

Gramatica limbii engleze. Volumul 6: Verbul III

Gramatica limbii engleze. Volumul 7: Adverbul. Prepoziția. Conjuncția.
Interjecția. Afixația.

Gramatica limbii engleze. Volumul 8: Propoziția

Gramatica limbii engleze. Volumul 9: Subordonarea

Note: If you find you cannot open the files using the link above, nor save them before opening (by right-clicking on the link and choosing "Save Link As"), please click here to download the volumes from SkyDrive.

 

Back to Language Learning