Joyce Lexicography Volume 115.

The Table of Contents of  A Wake Newslitter

published by Clive Hart and Fritz Senn
between March 1960 and December 1980

Edited by C. George Sandulescu and Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Joyce Lexicography Volume 115
The Table of Contents of A Wake Newslitter

 

Contemporary Literature Press is publishing two more Finnegans Wake volumes. One of them contains James Joyce's spectacular acrobatics in the field of Rhetoric. Just imagine that 100 devices are packed into one single Finnegans Wake page!

Rhetoric is paramount: it affects us deeply. It sends out more meanings at once. It changes the way we think. It has been so for thousands of years in the history of civilization. Identifying Rhetorical Devices leads us to an X–ray of the mind. Joyce most certainly relied on Rhetoric heavily in everything he wrote. He used it as a tool for word–building. His yet uncovered secret undoubtedly lies in the way he rhetorically changed the inner structure of words.

Everybody must remember one thing: rhetoric was so overwhelmingly important to Joyce that he decided, as a supreme argument, to put 100 figures of speech on one single page of the book of Finnegans Wake. That is the reason why we are including them in our Lexicon No 116, contextualizing them, then adding to the list definitions, explanations, etymologies, illustrations, and even the Romanian angle of Rhetoric as represented by Leon Levițchi. If we are to take ALL the literary devices, we are sure to double the number of volumes in this series! We strongly recommend all those interested in Rhetoric to learn Joyce's chosen 100 figures of speech by heart.

Exactly 55 years ago, Clive Hart and Fritz Senn were launching the first issue of A Wake Newslitter. The journal was exclusively dedicated to James Joyce. All the texts in it dealt with Finnegans Wake. We have included its Table of Contents in our Joyce Lexicography Series, as Lexicon 115. In A Wake Newslitter, Virginia Moseley published a modest paper, which we have used as a pretext to underline in our present volume the overwhelming importance of Rhetoric in Joyce's last book.

Last but not least, the cover of our Lexicon focusing on Spectacular Acrobatics in the field of Rhetoric also focuses on a mystery. In 1929, while Finnegans Wake was still under way, Brâncuși was commissioned to make a portrait of James Joyce. The outcome contained spirals, circles, and lines. They might be an image of the  arrondissements in Paris. It might also be said that they picture Joyce—almost blind—as a spiral of the internal ear, 'en écoutant le livre de lui–même.'

Together with the spirals, circles and lines, we can also see a few enigmatic letters on the page. Nobody can tell who put them there and what they mean. Had it been Brâncuși? Was it James Joyce himself? Nobody has any idea what their meaning might be. Were they initials? Were they just a game—no more? If those drawings do have a meaning, then the letters that go with them must have a meaning as well. And yet, for more than eighty years, no Joycean researcher has bothered to think about that! Or about Rhetoric as the core of the Joycean enigma, either. This is exactly what our Manual for the Advanced study of Finnegans Wake is aiming at.

11 March 2015

George Sandulescu and Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Joyce Lexicography Volume 115
The Table of Contents of A Wake Newslitter

Back to Joyce Lexicography

 

 

Contemporary Literature Press publică încă două volume despre Finnegans Wake. Unul dintre ele se ocupă de spectaculosul echilibristicii retorice a lui James Joyce. O sută de figuri de stil pe o singură pagină din Finnegans Wake!

De mii de ani, de când există civilizația, Retorica este o disciplină fundamentală, care modifică gândirea. Ea are marea calitate de a sublinia faptul că este retorică, adică are un dublu înțeles. Figurile retorice pot schița radiografia inteligenței autorului lor. Aceste figuri retorice sunt esențiale în scrisul lui James Joyce. Ele sunt pentru el piatra de temelie în formarea cuvintelor noi. Iar secretul încă nedezlegat al lui Joyce tocmai aici se află, în felul cum modifică retorica scriitorului structura interioară a cuvintelor de care acesta se folosește.

Nu avem voie să uităm un lucru: atât de mult a însemnat retorica pentru Joyce încât, ca dovadă supremă, el a recurs la stratagema de a îngrămădi 100 de figuri de stil pe numai o singură pagină din cartea Finnegans Wake. Le includem și noi pe acestea în Lexiconul Nr. 116, având însă griă să le plasăm în context, să adăugăm definiții, explicații, etimologie, ilustrări, ba chiar și un unghi de vedere românesc asupra retoricii—poziția cunoscutului anglist Leon Levițchi. Dacă am pune în discuție toate figurile de stil care există, numărul volumelor din această serie lexicografică s–ar dubla! Recomandăm călduros celor interesați de retorică să învețe aceste 100 de figuri de stil alese de James Joyce.

Se împlinesc 55 de ani de când Clive Hart și Fritz Senn au lansat primul număr al revistei de cercetări Joyceene  A Wake Newslitter. Revista se ocupa exclusiv de ultima carte scrisă de James Joyce, Finnegans Wake. Volumul nr. 115 din Seria Lexicografică James Joyce reia tabla de materii a acestei reviste. Acolo, printre alții, a publicat și Virginia Moseley o lucrare: modestă cum era, lucrarea ei a fost pentru noi un pretext pentru a sublinia importanța covârșitoare a Retoricii în gândirea lui Joyce.

Nu în ultimul rând, coperta volumului despre spectaculosul echilibristicii retorice a lui James Joyce scoate la vedere un mister. În anul 1929, atunci când Joyce lucra la Finnegans Wake, Brâncuși a fost însărcinat să-i facă portretul. A rezultat Le symbole de James Joyce: o pagină pe care găsim spirale, cercuri și linii. Acestea sunt, poate, imaginea arondismentelor din Paris. Sau poate că sunt imaginea urechii interne, o reprezentare a lui Joyce—aproape orb deja—'en écoutant le livre de lui–même.'

Pe lângă spirale, cercuri și linii, apar pe pagină și câteva litere enigmatice. Autorul acestor litere este necunoscut. Nimeni nu știe dacă el este Joyce sau Brâncuși. Sensul acestor litere este necunoscut. Nimeni nu știe dacă ele sunt simple inițiale sau un joc de semne. Dacă desenele au o semnificație, atunci și literele au o semnificație. Și totuși niciun Joycean nu s-a sinchisit până acum, după mai bine de 60 de ani, să se ocupe de aceste litere! Și nici de importanța capitală a Retoricii pentru Joyce. Ori, intenția Manualului nostru pentru Studiul Avansat al cărții Finnegans Wake tocmai aceasta este.

11 martie 2015

George Sandulescu și Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Joyce Lexicography Volume 115
The Table of Contents of A Wake Newslitter

Back to Joyce Lexicography