Margareta Sterian's Archive.
Opera decorativă

In four volumes
Edited by Bianca Zbarcea and Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format


M. Sterian. Opera decorativă. vol 1. CLP

M. Sterian. Opera decorativă. vol 2. CLP

M. Sterian. Opera decorativă. vol 3. CLP

M. Sterian. Opera decorativă. vol 4. CLP

 

Margareta Sterian: opera

            Unica profesie pe care mi–am dorit–o—atunci și toată viața după aceea—abia începea. Țin bine minte momentul. Căutam un cadou pentru profesorul care mă îndrumase într–un mod esențial. Un cadou special. De suflet. Era o amiază de toamnă luminoasă, ca acum. Abia începuseră cursurile primului meu an ca asistentă la facultatea de engleză. Am intrat pe strada Lipscani: un fel de consignație de tablouri. Mi–au rămas ochii pironiți pe un mac roșu, un tablou cât două palme lipite... Nu l–am uitat, așa cum nu am uitat nici începuturile mele ca profesor.
            Mă întâlnesc acum cu autoarea acelui tablou. Margareta Sterian era un nume în pictura românească.
            Publicăm astăzi la Contemporary Literature Press arhiva Margaretei Sterian. Ea va cuprinde tablouri, grafică, opera literară și de traducătoare, jurnalele pictoriței. Toate ne–au fost încredințate de legatarul Margaretei Sterian, Mircea Barzuca. Este prima arhivă totală a unui artist plastic pe care o publicăm. Am mai publicat arhiva unui autor modernist român aproape necunoscut înainte, poate pentru că a murit tânăr și în Franța. Este vorba de Mihail C. Vlădescu, ale cărui cărți au mai fost uneori semnate și cu pseudonimul Alexis V. Drăculea.
            Am decis să continuăm publicarea artelor de toate felurile la CLP. Internetul este un loc de publicare generos cu imaginile, culorile și dimensiunile volumelor. El este nu numai bibliotecă, dar și librărie, și ajunge în toate colțurile lumii, cu atât mai mult cu cât accesul la aceste cărți este total gratuit.
            În esență, nu ne îndepărtăm de literatură. Ut pictura poesis... Pictura este acea poezie care se slujește de linii și de culori pe post de cuvinte—pentru a construi cu ele inexprimabilul. Înțelesul artei este, în ultimă instanță, mut. El nu se reformulează: se simte, se gândește... Fiecare dintre noi o facem în felul nostru. Invităm, așadar, cititorul să se descopere pe sine confruntându–se cu arta intens personală și atât de generoasă în sugestii a Margaretei Sterian.
            Pânza cu macul acela al începuturilor mele de universitar nu se află printre tablourile reproduse aici. Tabloul cu mac a ajuns acolo unde e bine să ajungă orice obiect de artă: în sufletul unui privitor care își împarte viața cu el. A rămas acel tablou și în amintirea unui început de carieră... Cititori, găsiți Margaretei Sterian un loc de neuitat printre amintirile voastre.

Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

M. Sterian. Opera decorativă. vol 1. CLP

M. Sterian. Opera decorativă. vol 2. CLP

M. Sterian. Opera decorativă. vol 3. CLP

M. Sterian. Opera decorativă. vol 4. CLP

 

Back to ARTS

 

 

Margareta Sterian's Work

            My career was just beginning. It all started in my third year as a student of English. One of my teachers showed me the way. One sunny autumn midday, I left home trying to find a meaningful gift—for him. It was my first year as a teaching assistant at the University of Bucharest. There was in the old, mediaeval centre of the town a small shop that sold paintings. As soon as I had stepped in, I could not take my eyes off one small canvas in a corner. A red poppy flower. I have never forgotten that red, the same as I have never forgotten my first days as an academic.
            This book is my virtual encounter with the painter of that poppy flower. Margareta Sterian was at the time an important name in Romanian painting.
            We are publishing today Margareta Sterian's archive. Eventually, it will include paintings, graphic art, poetry, fiction, diaries, and translations. We are beginning with her paintings. Her entire work has been entrusted to us by Mircea Barzuca, her legal inheritor. It is for the second time that we are publishing a complete archive. We began with a remarkable Modernist Romanian writer, Mihail C. Vlădescu, who signed some of his books as Alexis V. Drăculea.
            Contemporary Literature Press is now opening a series of visual arts. Unlike the beautiful books on paper that most of us like, the internet can afford all images, all colours and all sizes. It is also the ideal library and bookshop, since it can travel anywhere on the globe in a matter of seconds. Besides, these particular books can be downloaded for free.
            We are not deserting literature at all. Ut pictura poesis... Painting is that type of poetry that, with lines and colours, builds the unspeakable. Meaning in art is unutterable. One does not name it: one simply feels and thinks... We all do that in our own way. Consequently, we hope that our readers will learn how to find themselves in this painter's intensely personal art, so rich in suggestions.
            The poppy flower that marked my beginnings as a teacher of English literature is not among the images of this book. Like the true art object that it was, that little fiery canvas has reached its goal: for half a century now, it has shared a room with an art lover... Look at these paintings. Make room, among your thoughts and memories, for Margareta Sterian.

Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

M. Sterian. Opera decorativă. vol 1. CLP

M. Sterian. Opera decorativă. vol 2. CLP

M. Sterian. Opera decorativă. vol 3. CLP

M. Sterian. Opera decorativă. vol 4. CLP

Back to ARTS