Clive Hart’s Segmentation
as Exemplified by
Romanian.

Joyce Lexicography. Volumes 79-97.

Edited by C. George Sandulescu
Redacted by Lidia Vianu

Please click on the link below to download the books in .pdf formatLexicon 79 Segmentation Romanian FW Episode 1

Lexicon 80 Segmentation Romanian FW Episode 2

Lexicon 81 Segmentation Romanian FW Episode 3

Lexicon 82 Segmentation Romanian FW Episode 4

Lexicon 83 Segmentation Romanian FW Episode 5

Lexicon 84 Segmentation Romanian FW Episode 6

Lexicon 85 Segmentation Romanian FW Episode 7

Lexicon 86 Segmentation Romanian FW Episode 8

Lexicon 87 Segmentation Romanian FW Episode 9

Lexicon 88 Segmentation Romanian FW Episode 10

Lexicon 89 Segmentation Romanian FW Episode 11-1

Lexicon 90 Segmentation Romanian FW Episode 11-2

Lexicon 91 Segmentation Romanian FW Episode 12

Lexicon 92 Segmentation Romanian FW Episode 13

Lexicon 93 Segmentation Romanian FW Episode 14

Lexicon 94 Segmentation Romanian FW Episode 15-1

Lexicon 95 Segmentation Romanian FW Episode 15-2

Lexicon 96 Segmentation Romanian FW Episode 16

Lexicon 97 Segmentation Romanian FW Episode 17

 

 

WHY Finnegans Wake is Finnegans Wake.
Homework for the Reader.

Not long ago, Contemporary Literature Press linearized and contextualized Clive Hart’s alphabetical list of Syllabifications (part two of his Concordance, pages 345-459). George Sandulescu chose the term Segmentation because it is the standard term of theoretical linguistics, and better describes Clive Hart’s chopping up of FW lexical items. Hart’s confessed aim had been to “put on show the English words.”

While dealing with Segmentation, we discovered that the chopping had far-reaching implications: the English words seemed to have a lot of non-English correspondents. All these items opened an unexpected field of further connections. Romanian is one of them. The reader will be amazed to discover that Hart’s English Segmentation leads to thousands of Romanian words in Joyce’s vocabulary. Sometimes the similarities are amazing. From nearly identical, we moved to remotely suggestive words, and produced 5,158 pages of possible Romanian lexical items that match Clive Hart’s cutting. Actually, Romanian—a Romance language—, has more than one approximation for each single English entry.

A few useful questions arise: Did Segmentation really put on show the English words? If Romanian can rival English in FW, how many more languages could possibly do the same? Does Joyce’s text encourage this kind of extensive listing?

Joyce’s imagination devised a net of multi-language possibilities. The present Romanian Lexicons invite the readers to fit their own language in, and see how it works. Eventually, someone may find an answer to the still enigmatic question: Can Finnegans Wake be translated? Did Joyce even think of translation in the first place?

All these fascinating thoughts arise from the mere cutting of the lexical units Joyce so carefully put together. They are an attempt to understand WHY Finnegans Wake is Finnegans Wake.

11 February 2014

C. George Sandulescu and Lidia Vianu

 

(Romanian follows below)


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lexicon 79 Segmentation Romanian FW Episode 1

Lexicon 80 Segmentation Romanian FW Episode 2

Lexicon 81 Segmentation Romanian FW Episode 3

Lexicon 82 Segmentation Romanian FW Episode 4

Lexicon 83 Segmentation Romanian FW Episode 5

Lexicon 84 Segmentation Romanian FW Episode 6

Lexicon 85 Segmentation Romanian FW Episode 7

Lexicon 86 Segmentation Romanian FW Episode 8

Lexicon 87 Segmentation Romanian FW Episode 9

Lexicon 88 Segmentation Romanian FW Episode 10

Lexicon 89 Segmentation Romanian FW Episode 11-1

Lexicon 90 Segmentation Romanian FW Episode 11-2

Lexicon 91 Segmentation Romanian FW Episode 12

Lexicon 92 Segmentation Romanian FW Episode 13

Lexicon 93 Segmentation Romanian FW Episode 14

Lexicon 94 Segmentation Romanian FW Episode 15-1

Lexicon 95 Segmentation Romanian FW Episode 15-2

Lexicon 96 Segmentation Romanian FW Episode 16

Lexicon 97 Segmentation Romanian FW Episode 17


 

Back to Joyce Lexicography


 

Finnegans Wake este Finnegans Wake
Temă de gândire.

Cu puțin timp în urmă, Contemporary Literature Press a linearizat și contextualizat lista Silabificărilor lui Clive Hart, publicată în volumul A Concordance to Finnegans Wake, pp345-459. George Sandulescu a preferat termenul Segmentare, folosit în ingvistica teoretică și care descrie mai bine tăierea cuvintelor cărții lui Joyce în unități mai mici. Clive Hart declara în anii 1960 că face acest lucru pentru a scoate în evidență cuvintele englezești din FW.

Prelucrând segmentele, ne-am dat seama că toate cuvintele englezești sugerează de fapt o mulțime de alte cuvinte dintr-o mulțime de alte limbi. Româna este și ea una dintre ele. Cititorul va descoperi în aceste 19 Lexicoane mii de cuvinte românești, toate legate de cuvintele lui James Joyce într-un fel sau altul. Asemănările sunt uneori izbitoare. Căutând echivalențe ale segmentelor lui Clive Hart, am adunat cuvinte aproape identice cu cele englezești, dar și unele parțial asemănătoare numai, care însumează 5,158 pagini. Deși limbă romanică, româna aduce cel puțin câteva echivalențe posibile pentru un singur segment englezesc.

Toate acestea ne conduc la câteva întrebări esențiale: A reușit oare Segmentarea să scoată cuvintele englezești în evidență? Să fie româna singura limbă care se regăsește atât de mult în FW? Ce anume în cartea lui Joyce încurajează toate aceste liste și lexicoane?

Imaginația lui James Joyce a construit un labirint pluri-lingvist. Cititorii vor putea desigur să repete încercarea noastră cu limba pe care o vorbesc. Poate vor afla astfel și un răspuns la întrebarea: Putem oare traduce Finnegans Wake? S-a gândit Joyce vreodată că ar fi necesară traducerea cărții lui?

Simpla idee de a tăia în bucăți cuvintele pe care Joyce le-a legat cu atâta migală are consecințe fascinante. Ea este o temă de gândire pentru cititor. Răspunsul la multele întrebări, însă, rămâne același: Finnegans Wake este Finnegans Wake

11 februarie 2014

C. George Sandulescu și Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lexicon 79 Segmentation Romanian FW Episode 1

Lexicon 80 Segmentation Romanian FW Episode 2

Lexicon 81 Segmentation Romanian FW Episode 3

Lexicon 82 Segmentation Romanian FW Episode 4

Lexicon 83 Segmentation Romanian FW Episode 5

Lexicon 84 Segmentation Romanian FW Episode 6

Lexicon 85 Segmentation Romanian FW Episode 7

Lexicon 86 Segmentation Romanian FW Episode 8

Lexicon 87 Segmentation Romanian FW Episode 9

Lexicon 88 Segmentation Romanian FW Episode 10

Lexicon 89 Segmentation Romanian FW Episode 11-1

Lexicon 90 Segmentation Romanian FW Episode 11-2

Lexicon 91 Segmentation Romanian FW Episode 12

Lexicon 92 Segmentation Romanian FW Episode 13

Lexicon 93 Segmentation Romanian FW Episode 14

Lexicon 94 Segmentation Romanian FW Episode 15-1

Lexicon 95 Segmentation Romanian FW Episode 15-2

Lexicon 96 Segmentation Romanian FW Episode 16

Lexicon 97 Segmentation Romanian FW Episode 17


 

Back to Joyce Lexicography