Volume 55: C. K. Ogden, The Meaning of Meaning

Volume 56: C. K. Ogden, Opposition

Volume 57: C. K. Ogden, Basic English

Edited by C. George Sandulescu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Volume 55: C. K. Ogden, The Meaning of Meaning
Volume 56: C. K. Ogden, Opposition
Volume 57: C. K. Ogden, Basic English

The only recording of James Joyce reading a part of “Anna Livia Plurabelle”, lasting eight andf a half minutes, was made by Charles K. Ogden in London, in August 1929.

 

Theoretical Backup for the Lexicon of Finnegans Wake

Edited by C. George Sandulescu

Charles Ogden (1889-1957) was a linguist and a language philosopher: to him the word was as real as any other object in his hands. He demonstrated this by recording the very voice of James Joyce himself. The reading was made in August 1929 at King’s College, London. By mentioning the year of that recording, we inevitably notice that the first quarter of the twentieth century grouped together quite a number of remarkable events. 1. The phonograph had been invented before 1900. 2. Tom Stoppard, in his play Travesties, describes how, in 1917, in Zurich, Joyce, Tzara, and Lenin sat not far one from the other in the very same room. 3. The BBC came into being in 1922. 4. During the same year, Ogden published his own translation into English of Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus, which had been written in German the year before. 5. The same year, 1922, saw the publication of Joyce’s Ulysses and Eliot’s The Waste Land. Whether Joyce had read Wittgenstein is the great question that nobody can answer. 6. Ogden’s own The Meaning of Meaning was published in 1923: it made the relationship between sound and meaning the essence of Modernism. 7. In the 1930’s, Ogden published two other major books, Opposition, and Basic English. The textbook-writer John Lyons considered Ogden’s Opposition to be one of the best discussions on the subject.

The reason we are publishing Ogden’s books now, as a theoretical backup for James Joyce Lexicography, has something to do with the fact that there is a close relationship between Ogden’s two major achievements. One achievement was that he made publicly known the recording of Joyce reading a fragment of the book he was writing in 40 languages at once. Ogden’s second great achievement was Basic English: he believed that English could be, and was, in fact, the key to the one and only international language. Ogden’s ideas of Meaning, Opposition and Basic English seem to lead straight into Joyce’s own thoughts constantly hovering in his mind during the 17 years while he was writing Finnegans Wake.

Quite remarkable is the fact that Alexandru Graur, member of the so-called Academy of the Socialist Republic of Romania, wrote a book in which he described Basic English not only as an “imperialist” act, but also as the most “reprehensible attempt”.

Ogden’ three books, now grouped under the heading Theoretical Backup, posit major questions for Joyce researchers: What made the British linguist Charles Ogden record James Joyce reading from a book far from being finished at the time? What theoretical threads can possibly connect Ogden’s major books to the recording of Joyce’s voice, the only one of its kind to this day? And, last but not least: Why exactly did Joyce accept to be recorded?

We, as the publishers of this series, do hope the diligent reader will certainly manage to find his own answers.

 

C. George Sandulescu & Lidia Vianu

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Volumul 55: C. K. Ogden, The Meaning of Meaning


Volumul 56: C. K. Ogden, Opposition


Volumul 57: C. K. Ogden, Basic English


Back to Joyce Lexicography

 Theoretical Backup for the Lexicon of Finnegans Wake

Edited by C. George Sandulescu

Charles Ogden (1889-1957) este cunoscut ca lingvist și filosof al limbajului: cuvântul, pentru el, era o realitate concretă. Acest lucru l-a demonstrat atunci când a înregistrat pe disc vocea lui James Joyce însuși. Înregistrarea a fost făcută în august 1929 la King’s College, Londra. Tot în primul sfert al secolului XX s-au mai petrecut o sumă de evenimente importante. 1. Înainte chiar de anul 1900 s-a inventat fonograful. 2. Tom Stoppard își construiește piesa Travesties pe ideea că, în 1917 la Zürich, Joyce, Tzara și Lenin s-au aflat împreună în aceeași încăpere. 3. În anul 1922 a luat ființă BBC. 4. În cursul aceluiași an Ogden a tradus în limba engleză Tractatus Logico-Philosophicus, pe care Wittgenstein îl publicase în germană cu un an înainte. 5. Tot în anul 1922 au apărut Ulysses de Joyce și The Waste Land de Eliot. Rămâne fără răspuns pentru moment întrebarea dacă Joyce l-a citit ori nu pe Wittgenstein. 6. Ogden a publicat The Meaning of Meaning în 1923, carte care anunța că esența Modernismului era relația dintre sunet și sens. 7. În jurul anului 1930, Ogden mai publică două volume importante: Opposition și Basic English. John Lyons, autor de manuale, considera Opposition a fi una dintre cele mai bune discuții pe această temă.

Rațiunea pentru care publicăm în acest moment cărțile lui Ogden, ca fundament teoretic al seriei lexicografice Joyce, este aceea că Ogden a realizat două lucruri importante, care sunt strâns legate între ele. Primul este că a făcut cunoscută lumii vocea lui Joyce citind un fragment dintr-o carte în care se exprima în 40 de limbi străine diferite în același timp. Al doilea este Basic English: Ogden era încredințat că limba engleză este singurul drum către o limbă unică internațională. Ideile lui privind sensul, opoziția și Basic English duc drept la gândurile care trebuie că l-au obsedat pe Joyce în cei 17 ani cât a durat până ce a terminat de scris Finnegans Wake.

Nu este lipsit de interes faptul că Alexandru Graur, membru al așa-zisei Academii a Republicii Socialiste România, a scris și el o carte în care descria Basic English drept o “încercare imperialistă și condamnabilă.”

Grupate în secțiunea de fundamentare teoretică, cele trei volume de Ogden ridică o sumă de probleme esențiale pentru cerecetătorii operei lui Joyce: Ce anume l-a făcut pe lingvistul britanic Charles Ogden să-l înregistreze pe James Joyce citind un fragment dintr-o carte pe care nici măcar n-o terminase încă? Ce intenție teoretică leagă oare volumele lui Ogden de înregistrarea vocii lui Joyce, singura înregistare, de altfel, a vocii lui Joyce până în ziua de azi? Şi, nu în ultimul rând, de ce oare a acceptat Joyce să fie înregistrat de Ogden?

Autorii acestei serii teoretice speră că cititorii atenți vor dezlega aceste enigme, fiecare în felul lui, desigur.

 

C. George Sandulescu & Lidia Vianu

 

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Volumul 55: C. K. Ogden, The Meaning of Meaning


Volumul 56: C. K. Ogden, Opposition


Volumul 57: C. K. Ogden, Basic English

Back to Joyce Lexicography