Operele lui Mi(c)hail C. Vlădescu

[pseudonim] Alexis V. Drăculea

(1886-1931)

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

1906 G. I. Ana: Florica. Dramă în 5 acte
1912? Michail C. Vlădescu: Voica. Dramă în 5 acte
1913 Mihail C. Vlădescu: Înțelegerea Cordială și România
1915 Mihail C. Vlădescu: Jurnalul unui Războinic
1918 Alexis V. Drăculea: Jurnalul meu de răsboiu
1918 Alexis V. Drăculea: În retragere. Schițe și nuvele din răsboiu
1920 Mihail C. Vlădescu. Deputat de Teleorman: (Un alt) Noica contra Iorga. Politica Economică și Noua Democrație. Discurs rostit în ședința Camerei de la 28 decemvrie 1920
1921 Mihail C. Vlădescu. Deputat de Teleorman: Rușii, nemții și noi. Rostit la răspunsul la adresă în Camera Deputaților în ședința de la 9 decemvrie 1921 relativ la Politica Externă a D-lui Take Ionescu, Alianța cu Polonia
1922 Alexis V. Drăculea: Între Venus și Marte. Nuvele
1923 Mihail C. Vlădescu. Fost deputat: Generalul Averescu sămănătorul de ofensive
1925 Mihail C. Vlădescu. Fost deputat: Problema Comandamentului. Două sisteme
1928 Alexis V. Drăculea: Ioana. Tragedie în 3 acte
2013 Alexis V. Drăculea: In Retreat. În retragere. Parallel Texts

 

At the very beginning of the year 2015, Contemporary Literature Press is publishing The Complete Works of a writer who was born almost at the same time as T.S. Eliot and James Joyce. He wrote about ‘restlessness’, ‘insatiable, ruthless observation’, ‘foreigners from all over the world’, ‘desire’ and ‘violence’: these words come from Mihail C. Vlădescu himself. They reveal him as a Modernist in early 20th Century Romania. This is the reason why we are publishing one of his books in both English and Romanian.

Who exactly was Mihail C. Vlădescu? A ‘Former MP’ (as he signs two of his books) who graduated from Law School at the University of Bucharest, who fought as an officer in World War I, was a journalist, a Member of Parliament, a political and military commentator. A traveller above everything else. Theoretically, he resided in Bucharest, number 18 Pictor Romano street. He was born in 1886, and died very young, at only 45 years of age. The Vlădescu builiding, owned by his family, was just a few steps away from number 9 Plantelor Street, where the Romanian national poet Mihail Eminescu died three years later, in 1889...

The books we are now publishing fall into two categories: books of reality and books of the imagination. The writer signed the books in the first group with his real name. The books in the second category were written under the pseudonym Alexis V. Drăculea. The implications of this invented name are hinted at in the Editors’ Introductions.

This writer is not present in any history of literature so far. The important libraries of the country know little about him. When you least expect it, you come across one more of his books in some obscure second-hand bookshop.

Mihail C. Vlădescu, however, was more than just a writer: he was also a political personality of his time. The proof of that statement can be found, among others, in his political discourses in the Romanian Parliament. They betray an irresistible intelligence, biting irony, breathtaking presence of mind, and a remarkable knowledge of international politics during World War I and after.

Contemporary Literature Press is now launching an invitation to its readers to join the game and investigate the case of a writer who travelled the world, fought in the war, made Modernism in his books, and who is still hiding under the enigmatic mantle of the pseudonym Alexis V. Drăculea!

Bucharest-Monaco, 2015

George Sandulescu and Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

1906 G. I. Ana: Florica. Dramă în 5 acte

1912? Michail C. Vlădescu: Voica. Dramă în 5 acte

1913 Mihail C. Vlădescu: Înțelegerea Cordială și România

1915 Mihail C. Vlădescu: Jurnalul unui Războinic

1918 Alexis V. Drăculea: Jurnalul meu de răsboiu

1918 Alexis V. Drăculea: În retragere. Schițe și nuvele din răsboiu

1920 Mihail C. Vlădescu. Deputat de Teleorman: (Un alt) Noica contra Iorga. Politica Economică și Noua Democrație. Discurs rostit în ședința Camerei de la 28 decemvrie 1920

1921 Mihail C. Vlădescu. Deputat de Teleorman: Rușii, nemții și noi. Rostit la răspunsul la adresă în Camera Deputaților în ședința de la 9 decemvrie 1921 relativ la Politica Externă a D-lui Take Ionescu, Alianța cu Polonia

1922 Alexis V. Drăculea: Între Venus și Marte. Nuvele

1923 Mihail C. Vlădescu. Fost deputat: Generalul Averescu sămănătorul de ofensive

1925 Mihail C. Vlădescu. Fost deputat: Problema Comandamentului. Două sisteme

1928 Alexis V. Drăculea: Ioana. Tragedie în 3 acte

2013 Alexis V. Drăculea: In Retreat. În retragere. Parallel Texts

Back to Literature Studies

 

 

Începem anul 2015 cu Operele Complete ale unui scriitor care este fiul Alexandrinei Noica şi face parte din familia Noica, familie care a întemeiat oraşul Alexandria. El s-a născut cam în acelaşi timp cu T.S. Eliot şi James Joyce. Un scriitor român care ne vorbeşte despre „neastâmpăr”, „sete de observație nemiloasă şi crudă”, „străini pripăşiți de prin toate părțile”, „dorințe” şi „violență”: l-am citat pe Mihail C. Vlădescu. Expresiile surprind esența operei lui moderniste. „Fluxul Conştiinței” şi „monologul interior” au încolțit, aşadar, şi în România anilor 1920. Tocmai pentru acest motiv, unul dintre volumele pe care le publicăm acum apare bilingv, în limbile română şi engleză.

Cine era Mihail C. Vlădescu? În mod sigur un „Fost Deputat” (cum apare pe coperta câtorva dintre cărțile lui), absolvent de Drept la Universitatea din Bucureşti, ofițer în primul război mondial, gazetar, membru în Parlament şi comentator politic. Dar mai presus de toate, mare iubitor de călătorii. Teoretic, domiciliat în Bucureşti, pe strada Pictor Romano numărul 18, s-a născut în anul 1886 şi a murit foarte tânăr, la numai 45 de ani. Blocul Vlădescu, unde locuia cu familia lui, era la doi paşi de strada Plantelor numărul 9, locul unde a murit Mihail Eminescu cu trei ani după naşterea lui Vlădescu, în anul 1889...

Cărțile pe care le publicăm acum se împart în două categorii: cărțile realității şi cărțile imaginate. Pe primele, scriitorul le semnează cu numele lui adevărat. Celelalte au apărut sub pseudonimul Alexis V. Drăculea. „Alexis” trimite la numele mamei, Alexandrina Noica, şi al localității unde tatăl său a fost primar, Alexandria. Inițiala „V” inidică numele de familie, Vlădescu. „Drăculea” trimite la personalitatea tatălui, prin sugerarea moşiei Drăculeşti, pe care acesta o ținuse în arendă înainte de anul 1900, sub domnia regelui Carol I.

Nu figurează în Istoria Literaturii a lui George Călinescu. Marile biblioteci ale țării nu ştiu mare lucru despre el şi nici nu au toate cărțile lui. Atunci când te aştepți mai puțin, mai descoperi printr-o întâmplare încă un volum pe care îl vinde un anticar obscur.

Mihail C. Vlădescu a fost nu numai unul dintre scriitorii modernişti ai României: el a fost şi om politic. Dovedesc acest lucru discursurile lui în Parlamentul României, ca Deputat de Teleorman. Găsim în aceste discursuri o remarcabilă inteligență vie, o ironie muşcătoare, o prezență de spirit cuceritoare, şi o cunoaştere impecabilă a situației internaționale interbelice. O adevărată personalitate a anului 1922... Ca să-l parafrazăm pe cronicarul Miron Costin din veacul al XVII-lea, „Nasc şi la Alexandria oameni.”

Contemporary Literature Press îşi invită cititorii să intre în jocul acesta şi să descopere cine a fost scriitorul care a bătut lumea, a făcut războiul, a scris aproape la aceeaşi masă cu marii modernişti, şi care încă se ascunde în mantia enigmatică a pseudonimului Alexis V. Drăculea!

Bucureşti-Monaco, 2015

George Sandulescu şi Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

1906 G. I. Ana: Florica. Dramă în 5 acte

1912? Michail C. Vlădescu: Voica. Dramă în 5 acte

1913 Mihail C. Vlădescu: Înțelegerea Cordială și România

1915 Mihail C. Vlădescu: Jurnalul unui Războinic

1918 Alexis V. Drăculea: Jurnalul meu de răsboiu

1918 Alexis V. Drăculea: În retragere. Schițe și nuvele din răsboiu

1920 Mihail C. Vlădescu. Deputat de Teleorman: (Un alt) Noica contra Iorga. Politica Economică și Noua Democrație. Discurs rostit în ședința Camerei de la 28 decemvrie 1920

1921 Mihail C. Vlădescu. Deputat de Teleorman: Rușii, nemții și noi. Rostit la răspunsul la adresă în Camera Deputaților în ședința de la 9 decemvrie 1921 relativ la Politica Externă a D-lui Take Ionescu, Alianța cu Polonia

1922 Alexis V. Drăculea: Între Venus și Marte. Nuvele

1923 Mihail C. Vlădescu. Fost deputat: Generalul Averescu sămănătorul de ofensive

1925 Mihail C. Vlădescu. Fost deputat: Problema Comandamentului. Două sisteme

1928 Alexis V. Drăculea: Ioana. Tragedie în 3 acte

2013 Alexis V. Drăculea: In Retreat. În retragere. Parallel Texts

Back to Literature Studies