Lidia Vianu

The Wind and the Seagull
Vântul și Pescărușul
La Mouette et le Vent...

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Lidia Vianu. The Wind and the Seagull. Vântul și Pescărușul. La Mouette et le Vent...

 

The Wall
Zidul

The Wind and the Seagull
Vântul și Pescărușul
La Mouette et le Vent...

Let the poem haunt you until you are me
Lasă poemele să te schimbe până ce ești eu

Shadow Halo Flame Light
DuhUmbră Aură Flacără Lumină

              This is a mere story of love like so many others. All you have to do is allow yourself to feel every sound of it.
              Read the immaterial text online, or give the letters a body of visible ink on paper. Write it yourself, using the signs of any language that you know.
              What matters is to fill your soul with a treasure which, the more you share, the more it grows in you.

The Author

"I could not cease reading.
The author should write, write, write...
Read the text a thousand times!
It expresses everything,
it is deep, poetic, physical, esoteric,
simply everything.
It is a treasure."

Gabriel Altmann
Linguist, mathematician, musician

"We are made of atoms coming from the entire universe.
We stand absolutely no chance of ever coming back exactly as we are now."
The Physiscist

Thank you, Ioan Iovitz Popescu,
for discovering the Etheron, and patiently explaining it to me.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu. The Wind and the Seagull. Vântul și Pescărușul. La Mouette et le Vent...

Back to Literature Studies

 

 

The Wall
Zidul

The Wind and the Seagull
Vântul și Pescărușul
La Mouette et le Vent...

Let the poem haunt you until you are me
Lasă poemele să te schimbe până ce ești eu

Shadow Halo Flame Light
DuhUmbră Aură Flacără Lumină

              Aceasta este o simplă poveste de dragoste ca multe, foarte multe altele. Îngăduiți–vă să simțiți fiecare sunet al ei—doar atât.
              Citiți textul virtual, ori creați pentru literele lui corpuri vizibile din cerneală pe hârtie. Scrieți–l cu mâna voastră, folosind semnele oricărei limbi vă e la îndemână.
              Important este să vă umpleți sufletul cu o comoară pe care, cu cât o dăruiți mai multora, cu atât va crește în voi.

Autorul

„Nu mă puteam opri din citit.
Autorul ar trebui să scrie, să scrie și iar să scrie...
Citiți textul de o mie de ori!
Exprimă tot,
este profund, poetic, fizic, ezoteric,
absolut tot.
E o comoară.”

Gabriel Altmann
Lingvist, matematician, muzician

„Sunt în noi atomi din tot universul.
Șansa de a ne reface exact ca acum este nulă.”
Fizicianul

Mulțumesc, Ioan Iovitz Popescu,
pentru că ai descoperit Etheronul și mi l–ai explicat cu atâta răbdare.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu. The Wind and the Seagull. Vântul și Pescărușul. La Mouette et le Vent...

Back to Literature Studies