Lidia Vianu © Bumble–Bea

A tiny book about a huge heart / O carte mică despre o inimă mare

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Lidia Vianu © Bumble–Bea.
A tiny book about a huge heart

 

              I am writing this in order to see myself for who I am: survivor into Light. It frees me from the fear of the end. Love never dies. We do not need to find it. We ARE it. You have always been myself, and will be so for all universes to come.

Children and grownups:
make your own books on paper
printing this,
and read me.
Make the book and draw it
with your own two hands.
Book in hand, I can see you all.
And you will all see me.

© Bumble–Bea


 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu © Bumble–Bea. A tiny book about a huge heart

Back to Literature Studies

 

 

              Am scris aceste rânduri ca să aflu cine sunt: supraviețuitor în Lumină. Cu ele înlătur spaima de sfârșit. Iubirea nu se sfârșește. Și nici nu avem nevoie să o căutăm. Iubirea suntem noi. Ai fost și vei fi ființa mea în toate universurile ce stau să vie.

Oameni mari și mici:
faceți–vă cărțulia voastră de hârtie,
imprimând–o pe a mea,
și citiți–mă.
Faceți cartea și desenați–o cu mâna voastră.
Ajunge să țineți cartea în mână
pentru ca eu să vă văd pe toți.
Iar voi o să mă vedeți pe mine.

 © Buburuză–Bea


 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu © Bumble–Bea. A tiny book about a huge heart

Back to Literature Studies