The Future Has Been Fabulous So Far/
Până în prezent viitorul este foarte bun.

Acest volum include poemele celor 43 de câștigători ai
Concursului Național pentru Traducerea Poeziei Românești „Lidia Vianu Translates” 2020.

Antologie de poezie. Ediție bilingvă.Traducere în limba engleză de Lidia Vianu și Anne Stewart

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

The Future Has Been Fabulous So Far/ Până în prezent viitorul este foarte bun.

 

              ...În loc de unul sau doi câștigători ai concursului pentru traducerea poeziei românești „Lidia Vianu Translates”, am anunțat o listă de 43 de poeți. Un confrate scriitor mi–a timis un mesaj mânios: „Ai ales niște necunoscuți care numai poeți nu sunt!”
              De bună credință, eu anunțasem chiar de la început că voi alege poemele pe care voi simți că le pot eu traduce... Nu mi–aș permite să neg harul niciunui autor. Doar știm cu toții: românul e născut poet.
              În câteva pagini, cei 43 de poeți aduc un suflu proaspăt de poveste, lirism, dramă, umor, flux al conștiinței. Ei scriu foarte intens. La un loc, alcătuiesc o carte minunată. Ordinea poeților este de la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă, pentru că, așa cum zicea Corneille în Cidul [1636], la valeur n'attend point le nombre des années. Furtuni emoționale și un minunat je–m'en–fichisme—„Nu–mi pasă de nimic!”
              Această scurtă notă nu este o prefață. Ea este doar un răspuns onest acelei voci care m–a necăjit rău la anunțarea câștigătorilor. Am ținut doar să spun: a fost o mare bucurie să traduc fiecare cuvânt din această carte. Dacă cineva mă mai acuză vreodată, am învățat de la poeții acestui volum să dau din umeri relaxat: Nu–mi pasă de nimic! Je m'en fiche royalment.
              Ca dovadă, anunț cu prilejul acestui volum publicat de Contemporary Literature Press [Editura online pentru Literatură a Universității din București], că lansez oficial inivtația către toți cei care se simt poeți:
              Participați la ediția următoare a Concursul pentru Traducerea Poeziei Românești, intitulat „Lidia Vianu Translates, 2023.” Ediția se va încheia cu apariția unei antologii bilingve.
               Înscrierile încep de azi. Vă rog trimiteți până la 7 iulie 2022, trei poeme scurte, sau unul mai lung, însoțite de un foarte scurt Bio și o fotografie, pe adresa Editurii:  lidia.vianu@g.unibuc.ro

Carte apărută cu sprijinul APLER.
Ediția pe hârtie se poate comanda la:
Editura Tracus Arte, 2022. ISBN 978-606-023-384-8.

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

The Future Has Been Fabulous So Far/ Până în prezent viitorul este foarte bun.

Back to Literature Studies

 

 

             ...At the end of the competition for the translation of Romanian poetry entitled "Lidia Vianu Translates", I announced a list of 43 winners instead of just one or two. A fellow writer emailed me angrily: "You have chosen unknown writers, they are all good for nothing!"
              I had announced beforehand that I would choose the poems which I would afterwards be able to translate... I would never take it upon myself to judge the quality of a writer. As we say in my country, "All Romanians are born to be poets".
              In just a few pages, the chosen poets bring to poetry the freshness of inetnse stories, lyricism, drama, humour, stream–of–consciousness. Together, these 43 winners make a wonderful book. I have ranged them from the youngest to the oldest because la valeur n'attend point le nombre des années. [Pierre Corneille, Le Cid, 1636.] Tempests of feeling and a wonderful je–m'en–fichisme—"I could not care less!"
              This short note is not a preface at all. It is an honest answer to that one voice that made me unhappy back then, when I announced the winners. I simply had to say this: I enjoyed every minute I spent on translating and editing this book. If any other voice ever accuses me again, I have learned learned my lesson—So what? Je m'en fiche royalment.

Book published with the support of APLER.
The book on paper can be ordered at :
Editura Tracus Arte, 2022. ISBN 978-606-023-384-8.

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

The Future Has Been Fabulous So Far/ Până în prezent viitorul este foarte bun.

Back to Literature Studies