C. George Sandulescu:
A Lexicon of Romanian in Finnegans Wake

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

C. George Sandulescu
A Lexicon of Romanian in Finnegans Wake

Finnegans Wake has been much studied. The instruments of work on the text are so numerous that it is not at all an easy job to make an inventory of them. Particularly when it is a well-known fact that the book is written in more than forty languages.

But one thing is missing: the study of the Romance languages! With the exception of a list of a few hundred Italian words, just because Joyce’s specialization was, indeed, Italian, and a study of Rabelais French, very strongly based on the very Romanian Lazăr Şăineanu, there is absolutely nothing on the systematic study of the Romance languages in Finnegans Wake.

As to the Romanian significance of Plevna, no Joyce specialist in the world is at all aware that there is a very strong connection with the independence of Romania as a country, and with its very existence today.

This book is expressly meant to fill in the gap regarding Romanian studies in Finnegans Wake. We try to bring to the notice of everybody, including the Romanians themselves, that James Joyce and Constantin Brancusi were very good friends. And used to sit and drink together.

Also, Joyce was in Zurich at the same time not only with Lenin, but also with Tristan Tzara. And all three used to spend their time in the Reading Room of the Main Library in Zurich (if you do not believe this, have a look at the opening of the play entitled Travesties by Tom Stoppard). They were all there, working together, in the autumn of 1917!

This book is meant to ask Romanians to learn their own words that are to be found in Joyce’s book. It also asks the rest of the world to pay a lot more attention to Romanian – as a language, as a culture, and as a civilization.

With a little bit of luck, Romania may even survive the “Euro”…

 

11. 11. 2011

Lidia Vianu

 

(Romanian follows below)


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

C. George Sandulescu:
A Lexicon of Romanian in Finnegans Wake

 

Back to Language Studies

 


 

S-a scris mult despre Finnegans Wake. S-au creat atât de multe instrumente de cercetare a textului că ar fi aproape imposibil să le înșiruim aici pe toate. Cu atât mai mult cu cât, se știe bine, cartea este scrisă în peste patruzeci de limbi.

Lipsește totuși ceva: nu s-a gândit nimeni până acum să cerceteze limbile romanice în acest text! S-a făcut o listă de câteva sute de cuvinte italienești, explicabilă desigur prin faptul că Joyce însuși a studiat italiana. S-a mai scris și un studiu despre cuvintele lui Rabelais, care pornește de la cartea despre franceza lui Rabelais scrisă de românul Lazăr Şăineanu. Dar nici urmă de cercetare sistematică a limbilor romanice în Finnegans Wake.

În ce privește înțelesul menționării Plevnei, absolut niciun specialist în Joyce din lumea întreagă nu are nici cea mai vagă idee că numele acestui oraș trimite direct la independența României ca țară, la însăși existența României de azi.

Volumul pe care îl publicăm acum este menit în primul rând să fie un început în ce privește studiul limbii și lumii românești în Finnegans Wake. El face cunoscut tuturor, și mai ales românilor înșiși, că James Joyce era bun prieten cu Constantin Brancusi. Că, nu o dată, cei doi s-au întâlnit și au băut împreună.

Mai trebuie știut și că Joyce s-a aflat la Zürich în același timp cu Lenin, dar și cu Tristan Tzara. Toți trei au petrecut mult timp în sala de lectură a bibliotecii universitare din Zürich. Cine nu crede n-are decât să citească primele pagini ale piesei Travesties de Tom Stoppard. În toamna lui 1917, lucrau acolo cu toți!

Cartea aceasta este o invitație, adresată românilor în primul rând, să-și învețe propriile cuvinte, pe care Joyce le-a știut și le-a folosit în cartea lui. Ea cere, în același timp, lumii să-și îndrepte atenția asupra limbii, culturii și civilizației române.

 

11. 11. 2011

Lidia Vianu

 

 

Key Words

James Joyce Romance Languages in Finnegans Wake Graphemics
Finnegans Wake Scandinavian Languages in Finnegans Wake Graphotactics
Romania German in Finnegans Wake Standard Average European
Languages 20th C literary classics Benjamin Lee Wharf
Plevna Romanian spelling Leo Spitzer

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

C. George Sandulescu:
A Lexicon of Romanian in Finnegans Wake

 

Back to Language Studies