C. George Sandulescu (editor)
A Total Lexicon of Part Four of Finnegans Wake

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

C. George Sandulescu (editor)
Vol. 6. A Total Lexicon of Part Four
of Finnegans Wake


The Joycean Labyrinth

As is known, James Joyce’s last book is entitled Finnegans Wake, and it is divided into four parts. The most significant part is the last one, namely Part Four. It so happens that this Part Four is also the shortest of all.

It is for those two reasons that the Editor had decided to focus only on the 36 pages which make up this Part Four from as many points of view as possible. First, it is being looked up from the point of view of the English language. Last it is looked up from the point of view of Weltliteratur, Song and Leimotif. But the semiotic aspect is not neglected, in that the middle of this book is devoted to looking at the names of persons and at the names of places which crop up in the text.

The Editor’s intention is to ask the reader to read Part Four several times: once for the English language in it, a second time for the names of persons in it, perhaps a third time for the names of places. But Literature, Song and Wagnerian Motifs being so important, it is quite certain that they would require a supplementary reading.

The intention behind this Lexicon is never to spoon-feed the lazy reader. The basic intention of this book is to put order in the Joycean labyrinth, where fiction and reality are one.

 

31 March 2012

 

(Romanian follows below)


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf formatC. George Sandulescu, editor:
Vol. 6. A Total Lexicon of Part Four of Finnegans Wake

 

Back to Language Studies

 


 

Joyce și Labirintul

Este lucru știut că Finnegans Wake, ultima carte scrisă de James Joyce, are patru părți. Ultima dintre ele, Partea a Patra, este și cea mai importantă. Din întâmplare, ea este și mai scurtă decât toate celelalte.

Iată de ce Editorul acestui Lexicon a ales să se ocupe exclusiv de cele 36 de pagini ale Părții a Patra din cât mai multe perspective. Punctul de pornire este folosirea limbii engleze. Punctul terminus — Weltliteratur, Muzica și Leitmotivul. Partea de mijloc a cărții se ocupă de aspectul semiotic: numele de persoane și de locuri care apar în textul lui Joyce.

Prin această abordare, Editorul invită la o lectură repetată a Părții a Patra: o dată pentru felul cum e tratată limba engleză de autor, încă o dată pentru numele de persoane răspândite în text, și a treia oară pentru numele geografice. Pe de altă parte, dată fiind importanța Literaturii, a Muzicii, precum și a Motivului Wagnerian, este firesc să fie nevoie și de o a patra lectură.

Lexiconul de față nu are câtuși de puțin intenția să ofere explicații pe tavă cititorului comod. El urmărește să găsească ordinea ascunsă în labirintul Joycean, acolo unde ficțiunea și realitatea se contopesc.

 

31 martie 2012

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf formatC. George Sandulescu, editor:
Vol. 6. A Total Lexicon of Part Four of Finnegans Wake

Back to Language Studies