Adaline Glasheen's Third Census Linearized: A Grid

edited by C. George Sandulescu.
redacted by Lidia Vianu


Vol. 17. Glasheen FW Part One A

Vol. 18. Glasheen FW Part One B

Vol. 19. Glasheen FW Part Two

Vol. 20. Glasheen FW Part Three and Four

 

 

Our academic Publishing House is today in a position of issuing four volumes simultaneously, totalling 1,500 pages. They all deal with one single aspect of the 'story' or 'narrative' of James Joyce's last book entitled Finnegans Wake. That single aspect of it is THE CHARACTERS—real, potential, hypothetical, or possible. They are ALL mentioned by Joyce, and discussed and explained in fairly great detail by Adaline Glasheen, in her book A Third Census of Finnegans Wake, put on the market almost 40 years ago, in 1977.

But the great drawback of Glasheen's book at the time was that it was  alphabetically organized, which made sustained and systematic use difficult, slow, imprecise.

We have done two very important changes to the text: we have first removed ALL explanations, and, secondly, we have rearranged all entries in their normal order of occurrence in the text, when the text is being read line by line. In slightly more technical terms, we have linearized all entries, and thus obtained the same complete inventory of names of persons in a different order. In this way, the reader of one passage or another has at his disposal a safe catalogue of all the characters occurring in the passage under scrutiny. The list is reliable, having been made by a recognized Joyce authority, who devoted all her life to the production of this work (she had published A First Census in 1956, and A Second, more developed one, in 1963).

We do hope that the present four volumes, giving the relevant information in GRID-form, will be considered by both scholars and students of Joyce's work as a most useful additional tool. It substantially contributes to making Finnegans Wake more understandable to the general public everywhere!

 

(Romanian follows below)


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Vol. 17. Glasheen FW Part One A

Vol. 18. Glasheen FW Part One B

Vol. 19. Glasheen FW Part Two

Vol. 20. Glasheen FW Part Three and Four

 

Back to Language Studies


 

Editura cu caracter academic Contemporary Literature Press publică acum, laolaltă, patru volume care însumează 1.500 de pagini. Ele se ocupă toate în exclusivitate de un unic aspect al 'povestirii', sau al 'naraţiunii' din ultima carte a lui James Joyce, intitulată Finnegans Wake. Acest unic aspect de care ne ocupăm sunt PERSONAJELE (adică, toate numele de persoane care apar în carte) - reale, potenţiale, ipotetice, sau posibile. Ele sunt, absolut TOATE, menţionate de Joyce și discutate, explicate chiar foarte amănunţit de Adaline Glasheen, în cartea ei, A Third Census of Finnegans Wake, publicată acum aproape 40 de ani, în 1977.

Marele neajuns al cărţii lui Glasheen la vremea apariţiei ei a fost că este organizată alfabetic, ceea ce face ca folosirea ei sistematică să fie anevoioasă, extrem de lentă și chiar imprecisă.

Am efectuat două modificări importante în acest text: în primul rând, am eliminat TOATE explicaţiile, iar, în al doilea rând, am schimbat structura lui, plasând fiecare nume în ordinea firească a menţionării lui în textul lui Joyce, așa cum îl găsim când citim cartea rând cu rând. Mai tehnic spus, am linearizat numele de persoane, obţinând astfel același inventar complet, dar în altă ordine. În felul acesta, cineva care citește un anume pasaj are la dispoziţie acum o listă clară a personajelor care apar în pasajul în studiu. Cititorul se poate într-adevăr bizui pe această listă, care a fost alcătuită de o autoritate recunoscută în cercetarea operei lui Joyce. Autoarea și-a dedicat toată viaţa acestei cărţi pe care a scris-o ea: a publicat mai întâi un prim "recensământ" (First Census) în anul 1956, și un al doilea, mai extins, în anul 1963.

Suntem convinși că aceste patru volume, care linearizează toată informaţia sub formă de TABEL, se vor dovedi a fi un instrument de lucru cu adevărat folositor, pe lângă toate celelalte existente până acum. Atât cercetătorii operei lui Joyce, cât și cercetătorii în devenire vor dispune de încă o unealtă indispensabilă.

Ne exprimăm speranţă că aceste volume vor ajuta publicul cititor din întreaga lume să înţeleagă, în mare măsură, mai bine Finnegans Wake!

 

 


Pentru a descărca volumele în format PDF vă rugăm să apăsați legăturile de mai jos:

Vol. 17. Glasheen FW Part One A

Vol. 18. Glasheen FW Part One B

Vol. 19. Glasheen FW Part Two

Vol. 20. Glasheen FW Part Three and Four

 

Back to Language Studies