Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release
Bucharest, 27 April 2012

Online Publication

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of

A Lexicon of UnEnglish English in
Finnegans Wake 


edited by C. George Sandulescu.

(ISBN 978-606-8366-23-4)

This series of specialized dictionaries is the first systematic attempt ever to put together, and begin to coordinate the research done over many years on the languages in Finnegans Wake. And when we say 'languages', we include English.

For James Joyce is a very peculiar language user and had been so from his earliest years. When he speaks of himself as a child, it is clear that he was giving the child Joyce the rare ability to see the magic of words. The child Joyce wonders, wide-eyed, at how magical a single word, standing all alone, can be! That is why, the teen-ager Joyce was reading dictionaries "by the hour". The mature Joyce takes a Gulliver step further, and proceeds to teach us all — his readers — that the only Magic worth the notice in this wide world of ours is neither the Sun, nor God, nor Einstein... but it is indeed Language. All Language.

In addition, English is different just because it is the only Open Language worth the notice. (Emil Cioran makes the forceful point that Romanian is open too!) The present volume — number Seven in the Series — discusses, spellingswise, the openness of English as a great quality of it. For it is on the strength of that very feature that it has become a world language today. And openness and tolerance go hand in hand.

In our view, FW is untranslatable, for its Forty Languages are the really real characters in the book. And they carry Magic — many of their words — very much like the stories of The Wizard of Oz, and Snow White and the Seven Dwarfs, and Little Red Riding Hood. Joyce calls that kind of genuine Magic "epiphany", and the Author himself is the Language Wizard of the Whole of Europe: not of Dublin, or of Trieste, or of Zurich, or of Paris. Or of, lately, the inevitable "Copenhagen".

In the last analysis, we are here trying to take you with us into a universe of children, though, unfortunately, it has to be treated with all the seriousness of the Vatican Swiss guard. (We hope to God you do know that Oz means 'Australia', and the Pope's army are all 'Swiss'.)

This book is dedicated, with gratitude, to Clive Hart, the only man alive who dared to make the FW Concordance by hand. It was long before computers appeared on our desks. And he was also the man who used to stand closest to the James Joyce Estate for a long time.

Remember that dogmas could never swallow FW: for there is too much fun in it! So, read everything carefully: you are in danger of roaring with laughter... particularly if you attend to the languages there of course!


The volume A Lexicon of UnEnglish English in Finnegans Wake  edited by C. George Sandulescu is officially launched on 27 April 2012, but it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-unenglish-fw-volume-one.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă
București, 27 aprilie 2012

Ediție online

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council și Institutul Cultural Român

Anunță publicarea volumului

A Lexicon of UnEnglish English in
Finnegans Wake 


de C. George Sandulescu.

(ISBN 978-606-8366-23-4)


Seria de dicționare Finnegans Wake publicată de noi reprezintă prima încercare sistematică de a organiza rezultatele privind cercetarea limbilor străine în textul lui Joyce. Includem între limbile "străine" în viziunea prozatorului și limba engleză.

Limbajul este pentru Joyce magie - lucru care se vede limpede în felul cum se descrie pe sine în copilărie. Personajul Joyce-copil are priceperea rar întâlnită de a se mira de puterea Cuvântului. Mai târziu, adolescentul Joyce citea dicționare pe nerăsuflate. Scriitorul Joyce a ajuns astfel la credința că nimic nu e mai presus de limbaj — prin acesta înțelegând toate limbile pământului.

Dintre limbile lumii, singura deschisă către toate este engleza. Emil Cioran adaugă la această afirmație că și româna este aproape la fel de deschisă. Al șaptelea volum al seriei de Lexicoane se ocupă de marea flexibilitate ortografică a limbii engleze, care a dus la statutul ei actual de limbă a lumii întregi. O limbă deschisă și tolerantă.

Suntem de părere că FW este o carte intraductibilă tocmai din cauză că cele 40 de limbi sunt adevărații ei eroi. Cuvintele au putere magică, la fel ca povestirile Vrăjitorul din Oz, Albă ca Zăpada și cei șapte pitici, Scufița Roșie. Acest fenomen este numit de Joyce "epifanie". Scriitorul este astfel Vrăjitorul Limbajului pentru toată Europa: nu doar Dublin, Trieste, Zürich ori Paris. Ori, mai de actualitate în ultima vreme, "Copenhaga".

De fapt, ceea ce încercăm să facem este să vă călăuzim pașii către un univers al copilăriei, care, însă, trebuie tratat cu seriozitate.

Cartea este dedicată, cu mulțumirile noastre, lui Clive Hart, singurul care a îndrăznit să alcătuiască o FW Concordance cu mult înainte de folosirea generalizată a computerului. Și tot el a fost multă vreme reprezentantul legal al moștenirii literare Joyce.

Să nu uităm că Finnegans Wake este o carte plină de haz. Dacă citiți atent, veți cădea pradă râsului... mai ales atunci când descoperiți cum se îmbină limbile străine între ele!


Volumul A Lexicon of UnEnglish English in Finnegans Wake de C. George Sandulescu se lansează oficial la data de 27 aprilie 2012, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-unenglish-fw-volume-one.html


Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2012 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.