Constantin Noica: 2. General Philosophy

Edited by C. George Sandulescu.


Please click the image or the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Constantin Noica: 2. General Philosophy

Note: Because of the large size of some files, we recommend saving them to your computer before opening (right-click on the link and choose "Save Link As").

 

“Du chemin de la vérité.”

An anthology is supposed to lead to more extensive reading, to whet the appetite for an author or another, and pave the way to one’s reading the whole book the excerpts had been taken from. It is usually directed to wide audiences, and it helps readers detect what they would like to pursue further.

The Noica Anthology focuses on the works of Constantin Noica, one of the four Romanian friends, who were all writers as well: Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugène Ionesco and Constantin Noica. The first three are well known to the Western world, where they have been repeatedly published and widely read. The present anthology mends the imbalance, and publishes “representative” texts by Noica translated into English, the language of his today’s family. The “kindness” of communist Romanian authorities had chased his wife and children out of the country for good.

The first volume of the anthology, Doing Time, opened with The Noica Stance (Atitudinea Noica), an essay written by the editor of all the volumes, C. George Sandulescu. It included Pray for Brother Alexander, translated into English by the philosopher’s wife, Katherine Noica-Muston, followed by the essay The Time of Reality and the Time of the Logos.

The Noica Anthology for the Benefit of the Students that Noica Was Never Allowed to Have is now at its second volume, entitled General Philosophy. Part One of the volume, translated into English by C. George Sanduelscu, consists of excerpts taken out of the books the philosopher wrote beginning with the year 1934 until the year 1949, when he was assigned obligatory domicile at Câmpulung Muscel: Mathesis, De Caelo and Philosophical Journal (Jurnal Filosofic). This first part begins with a short article Noica published in a Romanian newspaper in 1934, Death of the Tomorrow Man (Moartea omului de mâine).

Part Two focuses on the major books Noica wrote and published after he had been let out of prison in 1964. It includes, in their English version, short chapters from Six Maladies of the Contemporary Spirit (Şase maladii ale spiritului contemporan) and The Becoming within Being (Devenirea întru fiinţă), in the translation of Alistair Ian Blyth. The former text analyses history, culture and the individual, against the larger fate of Europe. The latter one aims to be a treatise of ontology, a philosophy of the “being”.

Volume Two ends with a speech Noica made to high-school students in Bucharest in 1986, the year before his death, and with The Observer Weekend Review, Sunday 18 May 1961 – which included Noica among the six political prisoners in favour of which a a world campaign, Appeal for Amnesty, was launched in London in 1961 by The Observer.

Significantly, the Editor’s ForeWord, which opens Volume Two, is immediately followed by a text written by Jacqueline de Romilly, Membre de l’Académie Française, which refers to the philosopher with the words “Du chemin de la vérité”... This is the most eloquent defining trait for Noica, and the best title any introduction of this kind could have.

 

LIDIA VIANU                                           Bucharest, 18 January 2011

 

 

(Romanian follows below)


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Constantin Noica: 2. General Philosophy

Note: Because of the large size of some files, we recommend saving them to your computer before opening (right-click on the link and choose "Save Link As").

 

Back to Literature Studies


 

Drumul lui Constantin Noica.

Orice antologie este în primul rând un îndemn la lectură. Cititorul își face o idee, și – în situația ideală – se îndreaptă către volumul întreg, din care tocmai a citit un fragment. Cu condiția ca fragmentul să-l fi interesat, desigur. Antologia mai are și o trăsătură definitorie: ea se adresează unui public larg. Înainte de a fi cunoscător, cititorul prospectează.

Antologia de față, aflată la al doilea volum, oferă spre edificare opera filosofului Constantin Noica. Dintre cei patru prieteni, toți scriitori români – Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugène Ionesco și Constantin Noica –, primii trei sunt bine cunoscuți Occidentului, au fost publicați acolo și citiți pe scară largă. Adunăm acum, în această antologie, o mică parte din opera lui Noica, doar câteva lucrări traduse în limba engleză, în încercarea de a restabili oarecum echilibrul. Textele lui “reprezentative” sunt astfel transpuse în limba pe care o vorbesc copiii și nepoții lui în acest moment, știut fiind că autoritățile din România izgoniseră din țară – cu proverbiala lor “mărinimie” – pe soția și copiii lui Noica, pentru totdeauna.

Primul volum, Doing Time... , a publicat eseul Atitudinea Noica, scris de editorul tuturor volumelor, C. George Sandulescu. A publicat de asemenea Pray for Brother Alexander, traducere făcută de soția filosofului, Katherine Noica-Muston, precum și eseul The Time of Reality and the Time of the Logos.

Acest al doilea volum din Noica Anthology for the Benefit of the Students that Noica Was Never Allowed to Have se intitulează General Philosophy. în prima parte sunt publicate în traducerea engleză a editorului, C. George Sandulescu, fragmente din cărțile scrise de filosof din anul 1934 până în anul 1949, când i s-a dat domiciliu obligatoriu la Câmpulung Muscel: Mathesis, De Caelo și Jurnal Filosofic (Philosophical Journal). Imaginea interbelică a filosofului e completată de articolul cu care începe prima parte, Moartea omului de mâine (Death of the Tomorrow Man), publicat în ziarul Criterion în 1934.

Partea a doua se ocupă de cărțile scrise și publicate după ce Noica a ieșit din închisoare în 1964. Sunt publicate în limba engleză capitole scurte din Șase maladii ale spiritului contemporan (Six Maladies of the Contemporary Spirit) și Devenirea întru ființă (The Becoming within Being), în traducerea lui Alistair Ian Blyth. Cea dintâi analizează istoria, cultura și individul, toate în context european. Cea de-a doua e un tratat de ontologie, o filozofie a “ființei”.

Volumul se încheie cu un text adresat de C. Noica elevilor unui liceu din București în anul 1986, cu un an înaintea morții, și cu The Observer Weekend Review, Sunday, 18 May 1961 – care îl includea și pe Noica printre cei șase prizonieri politici ce au făcut obiectul Apelului la Amnistie din 1961 al ziarului londonez The Observer.

În chip semnificativ, în introducerea volumului, imediat după eseul editorului, Jacqueline de Romilly, Membre de l’Académie Française, evocă personalitatea filosofului, în „Du chemin de la vérité” – „Drumul Adevărului”... citat-titlu cum nu se poate mai simbolic.


LIDIA VIANU                                           Bucharest, 18 January 2011

 

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Constantin Noica: 2. General Philosophy

Note: Because of the large size of some files, we recommend saving them to your computer before opening (right-click on the link and choose "Save Link As").

 

Back to Literature Studies