Constantin Noica: 1. Doing Time

Edited by C. George Sandulescu.

Please click the image or the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Constantin Noica: 1. Doing Time

Note: Because of the large size of some files, we recommend saving them to your computer before opening (right-click on the link and choose "Save Link As").

 

The Heel of History.

When Constantin Noica – while visiting Monte Carlo, shortly before he died – sat down on a balcony facing the Mediterranean, and wrote a complete list of  his works, he described himself as having led a ‘retired’ life for twenty-five years.

Atitudinea Noica introduces us to one of the possible meanings of a philosopher’s ‘retirement’ during communism: compulsory domicile, prison and self-imposed confinement.

An austere room in Păltiniş was the place where Noica was visited by those who would have been his students if his life had not been – as Joyce put it in Ulysses (2.39)– ‘disappointed’. This volume, the first in a series of three, is meant for all those students The State never allowed philosopher Noica to have.

Volume 1, Doing Time..., brings together three texts. The first is a painfully perceptive intellectual and emotional portrait of the thinker under the heel of history, by his nephew. The second is a book Noica wrote while he was a prisoner of his own adverse destiny. The third is a more general view of History, an essay on Time and the Logos, in both English and French.

Pray for Brother Alexander is the English version of a book about private and national history, a book  that Noica planned carefully. Hoping, and actually succeeding in fooling communist censorship, he posted it to his wife from prison in the form of individual letters (sent letter by letter, we do not quite know how far apart one from the other). It reunites intellectually the philosopher with his wife. It is a memento of their younger days, of all the books they used to translate together in the 1930s.

If the Romanian version became available a few months after the fall of communism, this English translation by Wendy Noica-Muston is only offered to the Romanian public now, in 2010, for the very first time. The first volume of the Noica Anthology edited for the Contemporary Literature Press makes possible the first institutionalized reading in English of Noica’s letters from prison.
Wendy Muston confesses her attachment to Noica in a translation that took her fourteen painful years to complete and publish in England. In many ways, Pray for Brother Alexander is an image of the heel of history ‘disappointing’ both the philosopher and his wife.

Doing time... begins and ends with a list of works Constantin Noica wrote in his own hand at the request of Sandulescu, whom he visited in Monaco. The book is a despairing record of the unresolved mystery of the past. But, above all, it is an image of Noica mapping his own life sentence in an inimical setting: he fought it all with his bare mind.

 

Die  Gedanken  Sind  Frei...   

Cu puţin înainte de a părăsi această lume, Noica şi-a vizitat nepotul, la Monte Carlo. Într-un balcon deasupra Mediteranei, a scris atunci cu mâna lui o listă intitulată Viaţă şi lucrări.  Descriindu-şi mare parte din viaţă, filozoful afirmă acolo despre sine: Trăieşte retras timp de 25 de ani.

Atitudinea Noica  luminează unul din multele înţelesuri ale acestei vieţi ‘retrase’, care înglobează domiciliu forţat, închisoare comunistă şi izolare voită într-o cămăruţă austeră din Păltiniş.  În acel spaţiu ‘retras’ veneau în pelerinaj cei ce, desigur,  i-ar fi fost învăţăcei dacă viaţa filosofului n-ar fi fost atât de brutal sub vremi. Primul într-o serie de trei, aceast volum se adresează acum studenţilor pe care istoria nu i-a îngăduit lui Noica să-i înveţe.

Primul volum, Doing Time... , publicat aici, reuneşte trei texte. Cel dintâi e un portret al gânditorului zădărnicit de istorie. George Sandulescu descrie un Noica pe care nu mulţi l-au cunoscut, şi o face cu o cuceritoare rezonanţă intelectuală, dar şi cu o tandreţe subterană dezarmată şi dezarmantă.

Urmează o carte scrisă de Noica în închisoare şi un eseu, în engleză şi franceză, despre Istoria cea mare, care adună în ea toate irosirile şi izbânzile, despre Timp  şi Logos.

Pray for Brother Alexander  este o carte plănuită de Noica îndelung, o înfăţişare a istoriei intime şi a celei impersonale. Pentru a păcăli cenzura comunistă, ea s-a constituit sun forma unor simple scrisori  trimise de autor în Anglia, soţiei lui, din închisoare, scrisoare cu scrisoare, cine ştie cât de frecvent ori la ce interval. Volumul acesta e, în esenţă, o restituire a istoriei, fiindcă el recuperează apropierea frântă dintre soţii Noica. El este un memento al anilor 1930, când filosoful şi soţia lui începuseră prin a traduce cărţi împreună.

Versiunea românească s-a publicat în primele luni de după căderea comunismului. Traducerea ei în engleză, făcută de însăşi soţia autorului, Wendy Noica-Muston, însă, abia acum e accesibilă cititorilor români. Acest prim volum din Noica Anthology publicat în 2010 de Editura pentru Literatură Contemporană oferă prima lectură instituţionalizată a scrisorilor trimise de Noica din închisoare.

Volumul în engleză, alcătuit de Wendy Muston cu mare dificultate şi zbucium interior, publicat în cele din urmă în Anglia, i-a luat soţiei lui Noica paisprezece ani. El este o mărturie mută a legăturii strânse dintre traducătoare şi filosof. Textul, poate mai ales  istoria publicării lui în limba engleză, descriu mai limpede decât orice altă modalitate, călcâiul istoriei care l-a silit pe Noica să se ‘retragă’ – dar niciodată să depună armele.

Doing time... începe şi se încheie deliberat cu acea pagină de Viaţă şi lucrări scrisă de autor cu mâna lui, la cererea nepotului lui de la Monaco. Această cerere în sine ascunde o lume întreagă. Volumul, aşa cum l-a redactat G. Sandulescu, e o încercare mistuitoare de a păstra vii întrebările trecutului. Nu există răspunsuri. Rămânem doar cu imaginea unui gânditor care înfruntă adversitatea cu acea armă pe care nimeni nu i-o poate confisca, şi anume propria lui capacitate intelectuală.


LIDIA VIANU                                          Bucharest, 7 November 2010

 

 

 

Post Scriptum. Titlul englez al volumului este un joc de cuvinte în bună măsură intraductibil: înseamnă pe de o parte “a face închisoare”, iar pe de altă parte “a se ocupa de noţiunea de Timp”.


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Constantin Noica: 1. Doing Time

Note: Because of the large size of some files, we recommend saving them to your computer before opening (right-click on the link and choose "Save Link As").

 

Back to Literature Studies