Liviu Ioan Stoiciu

Born in Romania

Născut în România

Edited by Lidia Vianu.

Translated into English by Leah Fritz and Alina Bușe
Illustrated by Cristina Ioana Young

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Liviu Ioan Stoiciu - Born in Romania / Născut în România

 

We are publishing now, in the year 2014, 25 years after the fall of communism, and 24 years after what we call "Piața Universității", an anthology of poems by Liviu Stoiciu, a poet who was not fooled by any of the traps history set him.

The poet allowed the Publishing House to choose a title for this book. We have chosen, from one of his lines, Born in Romania. The reason is in the poems, which we hope our readers will decode.

The book was first translated by Ioana Bușe, a former student of the MA Programme for the Translation of the Literary Text, and, then, the remarkable American-born poet Leah Fritz worked on it for two full years. We all knew translating a Romanian poet, and especially translating Liviu Ioan Stoiciu, would be a hard nut to crack. Once again, we do hope our readers will read his poems and understand why.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Liviu Ioan Stoiciu - Born in Romania / Născut în România

Back to Literature Studies

 

 

Publicăm, la 25 de ani de la căderea comunismului și la 24 de ani de la ceea ce a fost „Piața Universității”, o antologie de poezie de Liviu Stoiciu, poet care nu a căzut în niciuna din capcanele istoriei.

Poetul a îngăduit Editurii să aleagă un titlu pentru această carte. Am ales, chiar dintr-un poem al lui, Născut în România. Rațiunea acestei alegeri se regăsește în poemele ce alcătuiesc volumul. Nădăjduim că cititorul o va descoperi singur.

Volumul a fost tradus mai întâi de Ioana Bușe, absolventă a Masteratului pentru Traducerea Textului Literar. El a fost stilizat de poeta Leah Fritz, născută în America și locuind în Anglia în prezent. A fost o muncă de doi ani de zile, timp în care poeta a parcurs drumul incomod al înțelegerii versurilor. Poemele lui Liviu Stoiciu nu se traduc ușor.

Cei care vor citi antologia vor înțelege de ce se traduce greu poezia lui Liviu Stoiciu în limba unei țări cu care istoria a fost mai generoasă decât cu România.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Liviu Ioan Stoiciu - Born in Romania / Născut în România

Back to Literature Studies