Lidia Vianu Translates.

Petruț Dinu.
What's Your Name?/Cum te cheamă?

Parallel Texts. English and Romanian
Edited by Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Lidia Vianu Translates. Petruț Dinu. What's Your Name?/Cum te cheamă?

 

            A beginning. On foot, suitcase behind him, he walks towards his next book. Writer, at the age of 19... We must not ask, "Who are you?" Walking like this, he will probably find out—who he is—in the long run. His question, for the time being, is simply this: What's your name?
            We have a brief conversation. On the phone. He believes in inspiration. I do not. But, young as he is, he still receives presents from grownups, of course. His time will come: he will learn how to write poetry with his bare hands, his soul flooded by words, his mind at a loss, struggling for every letter. He will be a true crusader of language, I am sure.
            Inspiration cannot help us find ourselves. We must do that on our own. When he finds himself and knows it, Petruț Dinu will be a true poet—which I am sure will happen soon.
            At the beginning of his trip, at a time when he is dragging behind him more talent than he can handle, all I can tell him is not to allow himself to be carried away by what is not yet there, but fight for what can be: fight for what he can become. A writer's true joy lies not in the brief moment of glory, but in the long way of words towards meaning.
            Let us congratulate the winner of the second place in the poetry competition entitled "Lidia Vianu Translates"—whose poems we are publishing today.

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates. Petruț Dinu. What's Your Name?/ Cum te cheamă?

Back to Literature Studies

 

 

            Un început de drum. Cu valiza în urma lui, în căutarea cărții următoare. Scriitor la 19 ani... Inutil să–l întrebi „Cine ești?” Probabil că, tot mergând așa, cu bagajul, pe jos—cândva o să afle. Deocamdată, întrebarea lui este: Cum te cheamă?
            Avem o scurtă discuție. La telefon. Crede în inspirație. Eu nu. Dar e mic, la vârsta lui încă mai primește cadouri. Sunt sigură că va veni vremea să–și scrie poezia de unul singur, cu mâinile goale, cu sufletul plin de cuvinte, mintea neștiind ce să aleagă și războindu–se cu fiecare literă. Ca un adevărat cruciat al limbajului.
            Inspirația nu ne găsește niciodată. Trebuie să ne căutăm singuri. Atunci când va avea certitudinea că s–a descoperit pe sine însuși, Petruț Dinu va fi poet cu adevărat. Și intuiesc că acest lucru chiar se va întâmpla.
            Acum, la început de drum, când are în brațe mai mult har decât poate duce, atâta i–aș ura: să nu se lase îmbătat de ce nu este, și să se lupte pentru ceea ce poate să fie. Bucuria unui scriitor nu stă în momentul succesului, ci în lungul drum al vorbelor către sens.
            Felicitări câștigătorului premiului doi la concursul de poezie intitulat „Lidia Vianu Translates”, al cărui volum de poeme îl publicăm astăzi.

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates. Petruț Dinu. What's Your Name?/ Cum te cheamă?

Back to Literature Studies