Lidia Vianu Translates.

Hilary Elfick: A Single Instinct / Unicul instinct

Parallel Texts in English and Romanian

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Lidia Vianu Translates.
Hilary Elfick: A Single Instinct / Unicul instinct

 

              Hilary Elfick's book, published both in English and in Romanian translation, is part of the series entitled Lidia Vianu Translates. The books included in it are published both online, at Contemporary Literature Press, and on paper, by Editura Integral. The series will include both English writers translated into Romanian, and Romanian writers translated into English. All books will be issued as Parallel Texts.
          Hilary Elfick is a migratory poet, living in two hemispheres alternately, and touching down at many different parts of the world en route. Because between England and New Zealand, all other countries are en route.
           This collection is about Hilary's personal migration, which she has maintained for over twenty years. But she remains English. Her family lives there, and her roots lie deep in English Literature. So where, actually, is home? She no longer asks.
           The translator is Lidia Vianu, and the patrons of this undertaking are, besides the University of Bucharest, The British Council, The Romanian Cultural Institute, and the Romanian Writers' Union.
           Some of the English poets included in the series so far have worked with Lidia Vianu's graduate students on the translation of an anthology of contemporary Romanian poetry, http://editura.mttlc.ro/contemporary-romanian-poetry.html. This collaboration is a mechanism that has perfected with time. The MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text has become a brand in literary translation from and into English.
           Last year, this graduate programme was ten years old. As a sign of recognition, its patrons have supported Lidia Vianu, director of the programme, to organize a first Masterclass in literary translation, for which six British poets have been invited to work with Romanian MTTLC graduates on translations from Romanian poetry into English. The second issue of that remarkable encounter will take place this year, between 8-14 May, and it will focus on fiction this time.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates. Hilary Elfick: A Single Instinct / Unicul instinct

Back to Literature Studies

 

 

            Acest volum de poeme de Hilary Elfick publicat în limbile engleză și română face parte din seria Lidia Vianu Translates. Volumele acestei serii apar atât online, la Contemporary Literature Press, cât și pe hârtie, la Editura Integral. Seria va consta din scriitori englezi traduși în limba română și scriitori români traduși în limba engleză. Toate aceste volume vor fi publicate sub formă de texte paralele.
           Hilary Elfick este o poetă migratoare: ea locuiește în două emisfere pe an, și trece prin multe părți ale lumii în drumul dintre ele. Între Anglia și Noua Zeelandă, traversează de fapt toate țările lumii.
           Volumul acesta descrie migrarea poetei, care durează de mai bine de douăzeci de ani. Poeta rămâne însă credincioasă Angliei. Acolo locuiește cu familia, iar rădăcinile poeziei ei tot acolo se află. Dacă ar fi să ne întrebăm unde anume este Hilary Elfick acasă, ne–ar fi greu și nouă, așa cum îi este poetei, să răspundem.
           Volumele acestei serii sunt publicate sub auspiciile Universității din București, ale British Council, Institutului Cultural Român și Uniunii Scriitorilor din România.
           Câțiva dintre poeții englezi din această serie au lucrat cu masteranzii Lidiei Vianu la traducerea Antologiei de poezie contemporană românească, http://editura.mttlc.ro/contemporary-romanian-poetry.html. Această colaborare a devenit în timp un mecanism de traducere eficient. Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan a devenit un brand în traducerea literaturii din și în limba engleză.
           Anul trecut, MTTLC a împlinit zece ani de activitate. În semn de recunoaștere, instituțiile care îl sprijină au ajutat–o pe Lidia Vianu, directoarea programului, să organizeze un prim Masterclass de traducere literară, la care au fost invitați șase poeți englezi să lucreze cu masteranzii MTTLC la traducerea poeziei românești în limba engleză. A doua ediție a acelei întâlniri se va desfășura anul acesta între 8–14 mai, și se va ocupa de traducerea prozei.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates. Hilary Elfick: A Single Instinct / Unicul instinct

Back to Literature Studies