Lidia Vianu Translates

Daniel Thomas Moran:
Here in the Afterlife / Aici, în viața de după

Parallel Texts in English and Romanian

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Lidia Vianu Translates. Daniel Thomas Moran: Here in the Afterlife / Aici, în viața de după

 

           Daniel Thomas Moran's book, published both in English and in Romanian translation, is part of the series entitled Lidia Vianu Translates. The books included in it are published both online, at Contemporary Literature Press, and on paper, by Editura Integral. The series will include both English writers translated into Romanian, and Romanian writers translated into English. All books will be issued as Parallel Texts.
            Daniel Thomas Moran, born in New York City, is the author of nine collections of poetry. He has been published in some twenty different countries. His most recent collection, A Shed for Wood was published in Ireland by Salmon Poetry in 2014. His Looking for the Uncertain Past, was published in Austria by Poetry Salzburg in 2006. He was poet laureate of Suffolk County, NY from 2005–2007.
             He was a practising Doctor of Dental Surgery for 26 years. He is an Arts Editor for The Humanist magazine in Washington, DC. He plays harmonica, drums and piano and is an occasional vocalist with the Windham Swing Band.
          The patrons of this undertaking are, besides the University of Bucharest, The British Council, The Romanian Cultural Institute, and the Romanian Writers' Union.
            Some of the English poets included in the series so far have worked with Lidia Vianu's graduate students on the translation of an anthology of contemporary Romanian poetry, http://editura.mttlc.ro/contemporary-romanian-poetry.html. This collaboration is a mechanism that has perfected with time. The MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text has become a brand in literary translation from and into English.
           Last year, this graduate programme was ten years old. As a sign of recognition, its patrons have supported Lidia Vianu, director of the programme, to organize a first Masterclass in literary translation, for which six British poets have been invited to work with Romanian MTTLC graduates on translations from Romanian poetry into English. The second issue of that remarkable encounter will take place this year, between 8–14 May, and it will focus on fiction this time.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates. Daniel Thomas Moran: Here in the Afterlife / Aici, în viața de după

Back to Literature Studies

 

 

            Acest volum de poeme de Daniel Thomas Moran publicat în limbile engleză și română face parte din seria Lidia Vianu Translates. Volumele acestei serii apar atât online, la Contemporary Literature Press, cât și pe hârtie, la Editura Integral. Seria va consta din scriitori englezi traduși în limba română și scriitori români traduși în limba engleză. Toate aceste volume vor fi publicate sub formă de texte paralele.
           Daniel Thomas Moran s–a născut la New York. A publicat nouă volume de poezie, în 20 de țări. Cel mai recent volum este A Shed for Wood, și a apărut în Irlanda, la Salmon Poetry, în anul 2014. În Austria a publicat Looking for the Uncertain Past, la Poetry Salzburg, în anul 2006. A fost Poet Laureate în Suffolk County, NY.
          A practicat medicina dentară. În prezent este Arts Editor pentru The Humanist magazine, care apare la Washington, DC. Cântă la muzicuță, tobă și pian în Windham Swing Band.
          Volumele din această serie sunt publicate sub auspiciile Universității din București, ale British Council, Institutului Cultural Român și Uniunii Scriitorilor din România.
           Câțiva dintre poeții englezi din această serie au lucrat cu masteranzii Lidiei Vianu la traducerea Antologiei de poezie contemporană românească, http://editura.mttlc.ro/contemporary-romanian-poetry.html. Această colaborare a devenit în timp un mecanism de traducere eficient. Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan a devenit un brand în traducerea literaturii din și în limba engleză.
           Anul trecut, MTTLC a împlinit zece ani de activitate. În semn de recunoaștere, instituțiile care îl sprijină au ajutat–o pe Lidia Vianu, directoarea programului, să organizeze un prim Masterclass de traducere literară, la care au fost invitați șase poeți englezi să lucreze cu masteranzii MTTLC la traducerea poeziei românești în limba engleză. A doua ediție a acelei întâlniri se va desfășura anul acesta între 8–14 mai, și se va ocupa de traducerea prozei.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates. Daniel Thomas Moran: Here in the Afterlife / Aici, în viața de după

Back to Literature Studies