Joyce Lexicography Volume 122

C. George Sandulescu and Lidia Vianu

The Sayings of Brancusi, Blake, and Joyce

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

The Sayings of Brancusi, Blake, and Joyce

 

             This book contains rare words—the sculptor Brancusi, close friend of Peggy Guggenheim, speaks his mind: a very rare thing, because a sculptor never speaks.
           The greatest of all great poets, William Blake, who always writes in verse, this time decides to turn to prose: his memorable proverbs are entitled 'The Proverbs of Hell', and represent Plates 7 to 11 from his book, The Marriage of Heaven and Hell.
           Joyce, who never writes non-narratively, this time decides to turn to aphorisms, semi–aphorisms, and pseudo–aphorisms. Some are easily understandable, others require hard work in order to understand at least a little bit of what he says.
            The volume requires a highly educated reader, who knows well all three personalities in question, and really makes sense of what very often is a cryptic statement. We wish the diligent and intelligent reader good luck in this process of understanding. At the University of Torino, for instance, I devoted one whole term of study to the dissecting of one single Blake proverb. Try, in Blake, to find which proverb of all is the one which is most difficult to interpret! Good luck, says George.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

The Sayings of Brancusi, Blake, and Joyce

Back to Literature Studies

 

 

             Volumul acesta conține lucruri pe care nu le întâlnești la tot pasul. Sculptorul Brâncuși, prieten apropiat al lui Peggy Guggenheim, gândește în cuvinte: lucru rar, știut fiind că sculptorii nu pun preț pe cuvânt.
           Poetul mai presus de poeți, William Blake, pentru care versul era unealta de căpătâi, se apropie de proză: memorabilele lui proverbe au ca titlu 'The Proverbs of Hell' și se regăsesc pe planșele 7–11 din cartea sa, The Marriage of Heaven and Hell.
          Joyce, pentru care scrisul înseamnă întotdeauna narațiune, decide, iată, să scrie aici aforisme, semi–aforisme, pseudo–aforisme. Unele nu sunt greu de priceput, altele cer gândire și timp, și niciunul nu poate fi explicat exact.
          Volumul acesta se adresează cititorilor informați, familiarizați cu Brâncuși, Blake și Joyce, și care știu să citească formulări încifrate. Le dorim noroc celor care se vor strădui să le înțeleagă. Eu însumi am predat un semestru întreg la Universitatea din Torino discutând un singur proverb al lui Blake. Încercați să găsiți proverbul lui Blake cel mai greu de interpretat! George vă dorește să izbândiți!

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

The Sayings of Brancusi, Blake, and Joyce

Back to Literature Studies