Brândușa Răileanu

English—Romanian Dictionary
Dicționar englez—român

of Technical and Mathematical Terms
de termeni tehnici și matematici

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Brândușa Răileanu

English—Romanian Dictionary
Dicționar englez—român

of Technical and Mathematical Terms
de termeni tehnici și matematici

 

By publishing the present book, the Contemporary Literature Press opens, in more senses than one, a new series of publications, namely that of specialized, as well as general-knowledge dictionaries with a non-literary character. For instance, the dictionary which we are publishing here is dedicated, among others, to mathematics. It is the work of highly specialized experts in the field, and we hope that it will prove to be of great use to both professionals and non-professionals who may be in need of the information it contains.

Dictionaries are difficult to write, and never easy to consult, because in many cases there are variations of terminology, or of mere linguistic expression. There will be, we hope, a lot more dictionaries to come in the future from our publishing house, and we are open to suggestions from the public in point of both ideas as to what to publish, and in point of ready-made manuscripts proposed for publication by us.

Dictionaries are by definition reference books, and, as such, very serious things, not at all the kind of toys one often comes across on the internet. That is why we publish in book-form only, always in a format that can be most easily carried over on paper.

Dr Brândușa Răileanu, author of this book, holds her degrees from the University of Bucharest. She is currently employed as a lecturer at the Bucharest Polytechnical Institute. In compiling this dictionary, she has had the beneficial support of close cooperation with Dr Constantin Udriște, leading figure of Romanian mathematics, well known internationally for his scientific expertise, and Dr Vladimir Răsvan, prestigious professor specialised in the field of automatics, computer science and engineering.

The dictionary contains 8,500 fairly recent terms, and a long list of current abbreviations in the fields of engineering and mathematics. For the less familiar terms, it offers explanations, as is the case of:

modular structure - s. (inf) structură modulară (a unui program sau a unui echipament de calcul); structură organizată pe baza unor unități de program sau de prelucrare.

Besides the fact that this book clarifies meanings, it also brings up to date the Romanian language used in mathematics and engineering.

You may wish to go through the book yourselves, even if engineering or mathematics are not your forte, since, after all, as Anatole France said as far back as the early 1890's, "Un dictionnaire, c'est tout l'univers par ordre alphabétique."

C. George Sandulescu
Monaco

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Brândușa Răileanu

English—Romanian Dictionary
Dicționar englez—român

of Technical and Mathematical Terms
de termeni tehnici și matematici

 

Back to Language Studies

 


 

Publicând acest dicționar englez-român de termeni tehnici și matematici, Contemporary Literature Press deschide o serie nouă: seria de dicționare cu caracter ne–literar, atât specializate cât și generale. Cartea de față se ocupă în principal de matematică și inginerie. Ea este rodul colaborării cu experți recunoscuți pe plan național și internațional, și sperăm că va fi de mare ajutor atât profesioniștilor cât și neprofesioniștilor care se vor găsi în situația de a avea nevoie de informații în acest domeniu.

Dicționarele se fac greu, și în multe cazuri sunt greu de folosit din cauza inconsecvenței în termeni ori în exprimarea verbală. Sperăm să publicăm multe alte dicționare în viitorul apropiat: suntem deschiși oricăror colaborări, fie ca idee despre ce ar fi de dorit să mai publicăm, fie chiar cu manuscrise pe care autorii să le propună editurii noastre.

Prin definiție, un dicționar este o carte de referință și, ca atare, el este un lucru foarte serios, și nicidecum o jucărie — cum sunt în general dicționarele pe care le găsim la tot pasul pe internet. Tocmai din acest motiv, editura noastră publică numai în format de carte, în așa fel încât toate volumele să poată fi prelungite și folosite pe hârtie.

Autoarea acestui dicționar, Brândușa Răileanu, și-a luat Doctoratul la Universitatea din București. Ea este lector la Universitatea Politehnică din București. La alcătuirea dicționarului, autoarea s-a consultat îndeaproape cu Doctor Constantin Udriște, matematician român de frunte, recunoscut de lumea științifică internațională pentru realizările lui, și cu Doctor Vladimir Răsvan, profesor de automatică și științe inginerești, printre cei mai importanți în țară, cu publicații în lumea întreagă.

Dicționarul englez-român de termeni tehnici și matematici cuprinde 8.500 de termeni, majoritatea de dată recentă, și un mare număr de prescurtări curente în matematici și inginerie. După ce dă traducerile românești ale termenilor din limba engleză, el dă uneori și explicații, ca de exemplu:

modular structure - s. (inf) structură modulară (a unui program sau a unui echipament de calcul); structură organizată pe baza unor unități de program sau de prelucrare.

Pe lângă faptul că volumul clarifică sensurile cuvintelor, el are și o importanță lingvistică: aduce la zi exprimarea românească în domeniu.

Desigur, chiar și cei care nu au tangență directă cu matematica vor avea curiozitatea să răsfoiască această carte. Să nu uităm ce scria Anatole France încă din anii 1890: "Un dictionnaire, c'est tout l'univers par ordre alphabétique."

C. George Sandulescu
Monaco

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Brândușa Răileanu

English—Romanian Dictionary
Dicționar englez—român

of Technical and Mathematical Terms
de termeni tehnici și matematici

Back to Language Studies

 

 

Back to Authors