Dragoș Protopopescu
Valoarea latină a culturii engleze

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf formatDragoș Protopopescu
Valoarea latină a culturii engleze

The Empire of English

Prelegerea Valoarea latină a culturii engleze a fost rostită de anglistul Dragoș Protopopescu (1892-1948), la deschiderea cursului de limbă și literatură engleză pe care l-a ținut la Cernăuți atunci când a fost numit acolo șeful Catedrei de Engleză.

Volumul de față include, pe lângă textul prelegerii, un portret al autorului, așa cum și-l amintește criticul literar Zoe Dumitrescu Bușulenga din anii studenției ei, și o Cronologie a vieții și scrierilor lui, de Andi Bălu, cerecetător care s-a preocupat îndeaproape de personalitatea anglistului român.

Prefața lui C. George Sandulescu sintetizează importanța acestei prelegeri pentru anglistica românească. În același timp, ea subliniază faptul că ceea ce au făcut Romanii pentru Europa, a făcut Anglia pentru lumea întreagă. Latina a ocupat Europa, Engleza s-a întins pe toată planeta. Fiecare din aceste două imperii a dat limba: unui continent, în primul caz, unui glob întreg, în al doilea caz.

Demonstrația lui Dragoș Protopopescu pornește în esență de la întârzierea cu care limba engleză a pătruns în România, abia în secolul al XIX-lea. Legăturile puternice ale Angliei cu valorile latine acoperă timpurile Imperiului Roman, ale Cucerii Normande și ale unui clasicism prelungit până în secolul al XVIII-lea. Autorul vede Imperiul Britanic ca pe o replică la Imperiul Roman, cu consecințe infinit mai ample.

Prezentul pe care îl trăim ne dovedește că anglistul a avut dreptate. Limba engleză este astăzi nu numai un instrument de comunicare universală: computerul și internetul au transformat-o într-un imperiu intelectual fără granițe.

 

București, 24 noiembrie 2011

C. George Sandulescu și Lidia Vianu

 

(English follows below)


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Dragoș Protopopescu: The Latin Character of English Culture

 

Back to Language Studies

 


 

The Latin Character of English Culture is the lecture with which Dragoș Protopopescu (1892-1948), Romanian specialist in English Studies, opened his course at the University of Cernăuți, where he had just been appointed head of the English Department.

This volume consists of the lecture itself, a portrait of the author as Zoe Dumitrescu Bușulenga (Romanian literary critic, his former student) remembers him, and a chronology of the writer’s life and work, by Andi Bălu.

C. George Sandulescu’s preface summarizes the importance of this lecture in the context of English Studies in Romania. It also concludes that, what Romans did for Europe, England did for the entire world. If Latin conquered Europe, English has conquered the planet.

Dragoș Protopopescu starts from the fact that, for historical reasons, English only made its way into Romania in the 19th Century. The Latin roots of English culture go as far back as the Roman Conquest, the Norman Conquest and the Classicism that was still strong in England in the 18th Century. He describes the British Empire as stemming from the Roman Empire, but significantly outreaching it.

The present has proved that the Romanian scholar was right. English is today a world-wide means of communication. More than that, computers and the internet have turned it into a borderless Empire of the Mind.

 

Bucharest, 24 November 2011

C. George Sandulescu and Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Dragoș Protopopescu: The Latin Character of English Culture

 

Back to Language Studies