Contemporary Romanian Fiction 2017

Translated by MTTLC graduate students.
Stylized by Six English Writers.

Parallel Texts
Edited by Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Contemporary Romanian Fiction 2017

 

            The graduates of the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text [MTTLC] translate Romanian literature for the English–speaking world. Last year we began with poetry. This year we have translated a selection of fiction writers suggested by the Writers' Union and supported by the Romanian Cultural Institute.
            The translations were finalized with the help of six English writers who came to Bucharest for a Masterclass of Literary Translation, supported by the University of Bucharest, the Romanian Cultural Institute, the Writers' Union of Romania, The National Museum of Romanian Literature and the Musical Society. The English writers worked with each graduate and finalized all the translated texts in May 2017.
            Contemporary Romanian Fiction 2017 is one of the many books that show that MTTLC has become a national brand, and that its aim is to act as a bridge between Romanian and English literatures.

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Contemporary Romanian Fiction 2017

Back to Literature Studies

 

 

            Studenții Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan [MTTLC] traduc literatura română pentru cititorii de limbă engleză. Anul trecut am tradus poezie. Anul acesta am tradus o selecție de proză sugerată de Uniunea Scriitorilor și sprijinită de Institutul Cultural Român.
            Traducerile masteranzilor au fost stilizate de șase scriitori englezi care au venit la București pentru un Masterclass de Traducere Literară, sprijinit de Universitatea din București, Institutul Cultural Român, Uniunea Scriitorilor din România, Muzeul Național al Literaturii Române și Societatea Muzicală. Scriitorii englezi au lucrat cu fiecare masterand în parte și au finalizat textele în mai 2017.
            Proză contemporană românească 2017 este unul dintre multele volume care atestă că MTTLC a devenit o marcă în cultură, și că scopul programului este să construiască o punte de comunicare între literaturile română și engleză.

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Contemporary Romanian Fiction 2017

Back to Literature Studies