C. Virus Homework. Exerciții pentru acasă.

Parallel Texts. Ediție bilingvă.

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

C. Virus Homework. Exerciții pentru acasă

 

            We all know that fear breeds monsters, but we are also aware that fear can be wise. The authors of this book had absolutely no intention to manipulate fear, however necessary fear may be to some.
            These students have written their texts with their minds, souls, anxieties and sense of humour. Let those who are their age judge them. Let their teachers read, understand, and guide them to face bravely a story of fear—C. Virus—and to struggle for the truth.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

C. Virus Homework. Exerciții pentru acasă

Back to Literature Studies

 

 

             Știm cu toții că frica naște monștri, tot așa cum știm că frica este și o formă de înțelepciune. Nu ne–am dorit să manipulăm frica, oricât de necesară ar fi ea unora ori altora.
            Masteranzii au scris aceste texte cu gândurile, sufletul, temerile și umorul lor: fiecare după puterile lui. Să–i citească, ne–am dori, aceia care sunt de–o vârstă cu ei, dar și aceia care nu mai au de mult vârsta lor, însă vor să–i înțeleagă și să–i îndrume să caute adevărul pentru a stăpâni frica.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

C. Virus Homework. Exerciții pentru acasă

Back to Literature Studies