sonja besford

arrivals & departures / sosiri și plecări

parallel texts

translated from english into romanian by lidia vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

sonja besford
arrivals & departures /
sosiri și plecări

 

Two weeks before Christmas 2014, Contemporary Literature Press publishes in both English and Romanian a book of poems by a London poet who was born in the former Yugoslavia, in Belgrade, where she published five books of poetry and fiction in the Serbian language. Her name is Sonja Besford. This is the first book she wrote in English. It was published in London in 2001. Alan Brownjohn, well-known to us all as an English poet and poetry critic, was welcoming her warmly in a Foreword to the book, which he now updates with a few words added in 2014.

The view of a torn Yugoslavia where death reigned for a long time is strong enough to shatter all bucolic ideas westerners might have had about the fall of the Iron Curtain. In her book, Sonja Besford teaches Europe a lesson only an insider could have taught. She hints at the ways a common citizen free from totalitarianism could, or can survive Post-Communism. Exile is his last option, although some may take it first. The poet herself emigrated. This book is an explanation and a re-enactment. Serbia looms large in the poet’s mind. We have translated her because Romanians may relate to her torn identity, European though it is.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

sonja besford
arrivals & departures / sosiri și plecări

Back to Literature Studies

 

 

Cu două săptămâni înaintea Crăciunului, Contemporary Literature Press publică în limbile engleză și română un volum de poeme scris de o scriitoare londoneză care s-a născut în fosta Iugoslavie, la Belgrad. A publicat acolo cinci cărți de poezie și proză în limba sârbă. Aceasta este prima carte pe care a scris-o direct în engleză. A apărut la Londra în anul 2001. Alan Brownjohn, cunoscut multora ca poet și critic de poezie, scria la apariție un foarte cald cuvânt înainte.

Imaginea unei Iugoslavii sfâșiate, unde moartea era singura lege, descurajează orice idee bucolică a occidentalilor în ce privește căderea Cortinei de Fier. Europa are de învățat din cartea Sonjei Besford o lecție pe care numai cineva din interior o putea preda. Aflăm din versurile ei în ce feluri poate supraviețui Post-Comunismului un proaspăt eliberat de totalitarism. Exilul e ultima lui alegere, în ciuda faptului că mulți încep cu ea. Poeta însăși a emigrat cândva. Cartea ei este o explicație și o retrăire. Nu putem crede că obsedanta Serbie din mintea ei o va părăsi vreodată. Traducem în românește sosiri și plecări tocmai pentru că mulți se vor recunoaște în identitatea ei scindată și conflictuală, Europeană, și totuși — mai mult.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

sonja besford
arrivals & departures / sosiri și plecări

Back to Literature Studies