Authors and Books published by Contemporary Literature Press / Catalogul volumelor publicate de Contemporary Literature Press

2006—2020

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Authors and Books published by Contemporary Literature Press

 

            Founded in the year 2006, Contemporary Literature Press aims at supporting the study of the English language through its literature. It is the online publishing house of the University of Bucharest. It publishes mainly bilingual volumes, as parallel texts, English and Romanian: classical and contemporary English literature, contemporary Romanian literature translated into English [among others, by the students of the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text]. It also publishes handbooks of teaching and testing English, archives of authors and painters [Margareta Sterian, Dumitru Ghiață, Aurelia Ghiață], histories of English literature.
            Contemporary Literature Press has published the largest online database concerning James Joyce's Finnegans Wake.
            All the books published can be downloaded FOR FREE, accessing the link below each title in this catalogue.
            One of the major aims of our publishing house is to offer free books of good intellectual quality to readers all over Romania, and to the English speaking world.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Authors and Books published by Contemporary Literature Press

Back to Literature Studies

 

 

             Înființată în anul 2006, Editura Contemporary Literature Press și–a propus să vină în sprijinul studiului limbii engleze prin literatură. Ea este în prezent editura online a Universității din București. Publică volume bilingve, majoritatea în limbile română și engleză: literatură engleză clasică și contemporană, literatură română contemporană tradusă în limba engleză [printre alții, de studenții Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan]. Publică de asemenea manuale de învățare și testare a limbii engleze la toate nivelurile, arhive de autori [Margareta Sterian] și pictori [Dumitru Ghiață, Aurelia Ghiață], istorii ale literaturii engleze.
            Contemporary Literature Press găzduiește ce mai mare bază de date online James Joyce—Finnegans Wake.
            Toate volumele publicate se pot descărca gratuit, accesând linkul de sub fiecare titlu al acestui catalog.
            Unul dintre scopurile esențiale ale editurii este să ofere gratuit cărți de bună calitate intelectuală cititorilor din întreaga Românie, precum și din lumea anglofonă internațională.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Authors and Books published by Contemporary Literature Press

Back to Literature Studies