Arhiva Margareta Sterian

An Anthology of Contemporary Polish Poetry, 1934
Antologia poeziei contemporane poloneze, 1934

Edited by Bianca Zbarcea and Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

An Anthology of Contemporary Polish Poetry, 1934. Antologia poeziei contemporane poloneze, 1934

 

            The book we are publishing today, An Anthology of Contemporary Polish Poetry, 1934, is part of Margareta Sterian's Archive, entrusted to us by Mircea Barzuca, her legal inheritor. The book first appeared in Romanian in the year 1974.
            This book comes after Margareta Sterian's paintings, graphic art and decorative works, which we have already published. All these works have the fragility, the grace, the shyness of a lace glove: underneath it, though, the painter's hand has steel fingers and the force of a guillotine.
            Life was not Margareta Sterian's best friend. What kept her going was art. She worked incessantly. On those days when creation was slow to visit her, her disciple often wondered why, and she would always reply, "Because the angel is not always with me."
            Contemporary Literature Press is trying to help readers, to discover, wrapped in literary history, the soul of a translator whose need to create was her way of not giving in. Margareta Sterian lived with the "angel" of creation on her right shoulder. An Anthology of Contemporary Polish Poetry, 1934, will make her readers realize that the angel of creation will always be there for each of us—provided we can see it.

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

An Anthology of Contemporary Polish Poetry, 1934. Antologia poeziei contemporane poloneze, 1934

Back to ARTS

 

 

            Volumul pe care îl publicăm acum, Antologia poeziei contemporane poloneze, 1934, face parte din Arhiva Margaretei Sterian, încredințată nouă de legatarul acesteia, Mircea Barzuca. El a fost tipărit prima oară de Editura Albatros în anul 1974.
            Am publicat în ultima vreme picturile, grafica și opera decorativă ale Margaretei Sterian. Ele au delicatețea, grația, discreția unei dantele—o dantelă care îmbracă mâna pictoriței. Acea mână, însă, are degete de oțel și putere de ghilotină.
            Ființă încercată de viață la toate vârstele, o singură armă a avut Margareta Sterian: creația. A lucrat neostenit. Zi după zi. În zilele când gândurile nu se închegau, mai tânărul ei discipol se întreba de ce, iar răspunsul ei era mereu același: „Nu întotdeauna îngerul este în spatele meu.”
            Readucem această carte la îndemâna acelora care vor să cerceteze istoria literară, precum și istoria adevărată din sufletul acestei traducătoare discrete, dar cu o personalitate care nu s–a dat bătută atâta vreme cât a putut crea. Margareta Sterian a trăit cu „îngerul” creației pe umărul drept. De–a stânga ei, a însoțit–o un discipol credincios.

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

An Anthology of Contemporary Polish Poetry, 1934. Antologia poeziei contemporane poloneze, 1934

Back to ARTS