Andi Bălu

George Gordon, Lord Byron

Editat de Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Andi Bălu

George Gordon, Lord Byron. Studiu monografic

 

În jurul anilor când lordul Byron lupta pentru libertate în Italia și Grecia, România trecea prin lupte similare: revolta din 1821 împotriva domnilor “fanarioți” impuși de turci Țărilor Române, revoluția de afirmare națională din 1848 (când începe munca lexicografilor români, cu Petru Maior, Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Bogdan Petriceicu Hașdeu), și, în cele din urmă, câștigarea independenței, despărțirea de Imperiul Otoman — un imperiu care se și destramă odată cu Primul Război Mondial. Byron s-a născut și a trăit la izvorul acestor evenimente. Viața și opera lui sunt în fapt scena politică a Europei care se pregătea pentru Modernitate. James Joyce însuși — marele Modernist și primul mare European — vede importanța fenomenului Byron pentru cultură și istorie atunci când alege Plevna ca loc-cheie în romanul său Ulise.

Este, așadar, mai mult decât explicabil că publicăm acum un studiu monografic românesc scris de profesorul Andi Bălu despre poetul care a lucrat până la sfârșitul scurtei sale vieți la poemul Don Juan. Criticul român încearcă în anul 2013 să refacă drumul cultural către ceea ce numim azi Uniunea Europeană, cu toate limbile vorbite în ea.

Publicăm cartea lui Andi Bălu depre lordul Byron ca un memento. Autorul descrie viața și opera romanticului englez prin referiri permanente la fapte: limbaj, procedee retorice, reguli ale povestirii. El nu emite judecăți de valoare: se rezumă la examinarea textului în sine. Concluziile lui sunt de o mare claritate, dublată de o documentare exhaustivă. Toate afirmațiile se sprijină pe cuvintele poetului. Concluziile autorului sunt — cum sunt marile adevăruri în general — cât se poate de limpezi.

Veți călători, dacă citiți această carte, prin mai multe momente literare, politice, dar și de cercetare literară în același timp: autorul pornește chiar de la regula clasică a celor trei unități până la folosirea lor diferită în Conrad, T.S. Eliot, precum și în cinematografie; de la povestitorul biblic la “naratarul” criticii contemporane; de la cosmogonie la istoria imediată; de la povestirea obiectivă, “din afara” peripețiilor, la “monologul indirect liber”, care la rândul lui este asociat cu monologul interior modernist.

Cartea despre lordul Byron a lui Andi Bălu este în același timp pe înțelesul cititorului avizat și al începătorului. Critic literar în adevăratul sens al cuvântului, autorul pe care îl publicăm acum pornește de la singurul lucru cert într-o operă literară, și anume de la limbajul ei. Afirmațiile lui sunt mai degrabă Fragestellung: concluziile rămâne să fie trase de fiecare cititor în parte. Veți descoperi în final că, la fel ca noi astăzi, lordul Byron a avut conștiința europenismului. Și veți mai înțelege că toate limbile lumii sunt, în ultimă instanță, fire ale aceluiași mod de a gândi. A cunoaște Europa, a vorbi limbile altora, înseamnă a ne cunoaște pe noi înșine.

 

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Andi Bălu
George Gordon, Lord Byron. Studiu monografic

Back to Literature Studies