C. George Sandulescu and Lidia Vianu

Long Words in Finnegans Wake

Joyce Lexicography. Volumes 104, 105, 106.

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the books in .pdf format

 


Lexicon 104 - Long Words ep.1-8

Lexicon 105 - Long Words ep. 9-14

Lexicon 106 - Long Words ep.15-17

 

Since 2011, Contemporary Literature Press has published over one hundred Finnegans Wake Lexicons. They all deal with languages, literature, geography, music, even story and characters in James Joyce's last book. We have also published our own online version line-numbered of Finnegans Wake. It contains significantly fewer errors than many other versions. Our Lexicons have literally brought Finnegans Wake to Romania, possibly to almost all former communist countries. Students of English are beginning to come to terms with this most enigmatic of Joyce's books even in places where English was thought so little about.

It is now time for us to change the angle of approach: we are switching from Meaning to Number. We are now listing most nine-letter words, and longer, in the order in which they occur in the text itself. Our first remark was that most of them do not really exist in English as such. They are James Joyce's own concoctions.

George Sandulescu's article entitled "Cartouching" is the most adequate introduction to these three volumes. In a forthcoming volume, renowned physicist Ioan-Iovitz Popescu, Member of the Romanian Academy, will apply to Finnegans Wake his latest discoveries in Quantitative Linguistics.

Our Manual for the Advanced Study of Finnegans Wake, in 105 volumes now, is asking a very simple question: What exactly did Joyce do to the words we all used to know? As has become customary with Contemporary Literature Press, we encourage our readers to find their own answers, in the wake of Heidegger's philosophy. These lists of Long Words might prove useful to them along the way.

Don't forget linguistics: it is very important!

7 August 2014

C. George Sandulescu and Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lexicon 104 - Long Words ep.1-8

Lexicon 105 - Long Words ep. 9-14

Lexicon 106 - Long Words ep.15-17

 

Back to Joyce Lexicography

 

 

Din 2011 până în prezent, Contemporary Literature Press a publicat peste o sută de Lexicoane Finnegans Wake . Acestea se ocupă de limbile străine, literatură, geografie, muzică, ba chiar și de intriga ori personajele din ultima carte scrisă de James Joyce. Am publicat de asemenea și o versiune a cărții Finnegans Wake online, cu rândurile numerotate pe pagină. Această versiune este făcută de noi și conține mai puține erori decât multe altele. Lexicoanele noastre au adus Finnegans Wake în România, și probabil în mai toate fostele țări comuniste. Ele au pus în mâna studenților culturii și literaturii engleze o carte mai enigmatică decât tot restul cărților scrise de Joyce, o carte la care prea puțini meditaseră până atunci în acest spațiu geografic.

A venit vremea să ne schimbăm unghiul de abordare: trecem acum de la Sens la Număr. Publicăm pentru început majoritateea cuvintelor care conțin nouă litere ori mai mult decât atât, în ordinea în care apar cuvintele respective în text. Va fi ușor de observat de la prima vedere că aceste cuvinte nu există în limbă: în nicio limbă. Ele au fost născocite de James Joyce.

Cea mai potrivită introducere pentru aceste trei volume este articolul lui George Sandulescu intitulat "Cartouching". În viitorul foarte apropiat, vom publica un volum în care renumitul fizician Ioan-Iovitz Popescu, Membru al Academiei Române, va aplica la  Finnegans Wake descoperirile lui din domeniul Lingvisticii Cuantice.

A Manual for the Advanced Study of Finnegans Wake, care ajunge acum la 105 volume, pune o întrebare cât se poate de simplă: Ce anume face Joyce cu cuvintele pe care fiecare dintre noi credea că le știe? Așa cum a făcut  Contemporary Literature Press și până acum, ne invităm cititorii să răspundă ei înșiși, mergând în felul acesta pe urmele filosofiei lui Heidegger. În găsirea unui răspuns, listele acestea de Cuvinte Lungi s-ar putea să le fie de folos.

Un lucru nu trebuie să uităm: de lingvistică nu ne putem lipsi!

7 August 2014

C. George Sandulescu și Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lexicon 104 - Long Words ep.1-8

Lexicon 105 - Long Words ep. 9-14

Lexicon 106 - Long Words ep.15-17

 

Back to Joyce Lexicography