Tatsuo Hamada:

Joyce Lexicography Volume 78.
Theoretical Backup Four.

How to Read Finnegans Wake.
Why to Read Finnegans Wake.
What to Read in Finnegans Wake.

Edited by C. George Sandulescu & Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Tatsuo Hamada:
Joyce Lexicography Volume 78. Theoretical Backup Four.

 

The Story in Finnegans Wake

Place of origin: Japan. Profession: retired scientist and professor. Why Finnegans Wake? This book we are publishing in our Joyce Lexicography Series will tell you the story of Tatsuo Hamada, if a story it is. Maybe you will also find out while reading it whether there is a story in Finnegans Wake too, whether Joyce’s last book is or is not a novel, considering that, as Hamada quotes, “What you cannot tell the story of is not a novel.” (C. George Sandulescu, The Language of the Devil).

Tatsuo Hamada’s book asks three very didactic questions: How to Read Finnegans Wake? Why to Read Finnegans Wake? What to Read in Finnegans Wake? He interviews the top Joycean scholars. Those whom he cannot interview, he quotes. Nothing written about FW seems to have escaped him: he has done his homework with Japanese precision, to the least detail. His aim is not to parade his knowledge. All he wants to do is understand and help his readers do the same.

Maybe his English betrays his unEnglishness. Joyce, however, would have welcomed this Japanese researcher, since there are Japanese words in FW which someone had to find at some point. Maybe Tatsuo Hamada is the one.

The opinions recorded in this book have a common denominator. Hamada is trying to demonstrate that the composite woman+sex is the key to FW. He starts with Joyce’s daughter Lucia, and ends with ALP—Joyce’s wife, who, he tells us, closes the book with her monologue. In an introductory poem written by himself, he even gives an explanation in a contemporary key: Marilyn Monroe.

This Japanese synthesis of FW research to date opens a gate that most certainly leads somewhere. It is for the reader to go in and find his way now.

18 January 2014

C. George Sandulescu & Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Tatsuo Hamada: Joyce Lexicography Volume 78. Theoretical Backup Four.

Back to Joyce Lexicography

 

 

Despre ce este vorba în Finnegans Wake?

Locul nașterii: Japonia. Profesia: om de știință și profesor; pesnionar. De ce Finnegans Wake? Publicăm acum în seria Joyce Lexicography o carte care dezvăluie într-un fel indirect povestea lui Tatsuo Hamada, autorul ei. Citind-o, e posibil să aflați dacă are și Finnegans Wake o poveste a lui, dacă această ultimă carte a lui James Joyce este ori nu este roman. Este de remarcat că Hamada dă la acest punct, printre alții, cuvântul lui C. George Sandulescu, citând din Language of the Devil: “Ceea ce nu poate fi povestit nu este roman.”

Cartea de față pune trei întrebări simple, didactice: Cum să citim FW? De ce să citim FW? Ce să citim în FW? Ele sunt adresate cercetătorilor Joyce cu reputație internațională. Aceia care, pentru un motiv sau altul, nu au putut fi intervievați, sunt prezenți cu citate din cărțile lor. Nu pare să fi scăpat nimic: Hamada și-a făcut temele cu precizie japoneză, până la cel mai mic amănunt. Scopul volumului nu este, însă, să etaleze lecturile impresionante ale autorului în domeniu. Tatsuo Hamda urmărește să înțeleagă și, implicit, să ne ajute să înțelegem.

Ideile cuprinse în interviurile și citatele din cartea lui Hamada au un numitor comun, și anume ideea ce-l obsedează pe autor că îmbinarea dintre imaginea feminină și sex este o cheie pentru FW. Introducerea se ocupă de fiica lui Joyce, Lucia. În încheiere găsim părerile personale ale lui Hamada în ce privește prezența în text a soției lui Joyce—ALP, care, afirmă el, închide cartea cu un monolog. Mai mult decât atâta, Hamada prelungește explicația către contemporani, prefațând cartea cu un poem scris de el însuși despre Marilyn Monroe.

Această sinteză japoneză a cercetării FW la zi deschide un drum care cu certitudine are un sens. Suntem încredințați că cititorii lui Tatsuo Hamada îl vor descoperi.

18 ianuarie 2014

C. George Sandulescu & Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Tatsuo Hamada: Joyce Lexicography Volume 78. Theoretical Backup Four.

Back to Joyce Lexicography