A Very FIRST in Joycean Studies!

Joyce Lexicography. Volumes 107, 108, 109, 110, 111, 112.

C. George Sandulescu and Lidia Vianu

Joyce’s “Words” in Finnegans Wake

 

Please click on the link below to download the books in .pdf format


107 Joyce's 'Words' - A-C

108 Joyce's 'Words' - D-G

109 Joyce's 'Words' - H-M

110 Joyce's 'Words' - N-R

111 Joyce's 'Words' - S,T

112 Joyce's 'Words' - U-Z

 

Most important of all in Joycean Studies: for more than half a century now, nobody has cared to put together all the words conceived, built and created by the writer himself. We are now trying to repair that shameful omission. It is also a very damaging omission, which nobody — nobody at all — has ever addressed to this day. We think it important to focus on this idea, and we mean to do so wherever we advertise the six volumes we are now publishing; these volumes list the words Joyce concocted during the 17 years while he thought over and over again not just the words, but every single sign he made use of.

Between the years 1920 and 1960, writers enjoyed inventing the words they used. Tristan Tzara did that. Lewis Carroll had done that long before him (see "Jabberwocky", in Through the Looking-Glass, and What Alice Found There, Chapter 1, published in 1871). Raymond Queneau did it too... It was the time when language was the focus of attention — which unfortunately changed when Noam Chomsky came along. It must be said that, during the first half of the 20th Century, the word was far more important than the concept. After the war, everything turned upside down, and people were mostly interested in solving the political problems of the day, hence meaning and argumentation had the upper hand.

It was James Joyce's good fortune to have written at the best of times for him, between the years 1920 and 1940. The Word was king of the World. The concept was no more than its servant. Our present volumes adopt that attitude, and focus mainly on the word itself. This is a list of words "invented" by Joyce himself. Some of them are in use today: such is the case of the word quark (Finnegans Wake, 383.01: "Three quarks for Muster Mark! / Sure he hasn't got much of a bark / And sure any he has it's all beside the mark.").

Many other words made up by Joyce may have found their way into present-day communication. It is almost certain that more of Joyce's words will become common use in the future.

The six volumes we are publishing here and now are our modest attempt at providing the reader with Joyce's own words, the words he himself made up.

This is the very simple explanation of the title given by us to these last volumes of our Joyce Lexicography series.

With these "Words", Lexicography is finished. There will be no more lexicography on our part. We will pass on to something much more important than lexicography, and much more comprehensive, and that is Idiomaticity.

In other words, we pass on to what the ordinary linguist would call syntax. We must first identify the syntax and the rhetoric, and only afterwards begin to discuss everything connected with both of them.

23 August 2014

C. George Sandulescu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

107 Joyce's 'Words' - A-C

108 Joyce's 'Words' - D-G

109 Joyce's 'Words' - H-M

110 Joyce's 'Words' - N-R

111 Joyce's 'Words' - S,T

112 Joyce's 'Words' - U-Z

Back to Joyce Lexicography

 

 

Lucrul cel mai important în studiile Joyceene: în peste jumătate de veac de studii Joyceene, nimeni nu s-a sinchisit să adune cuvintele făcute, construite şi create de autorul însuşi. Este o ruşine, pe care încercăm aici s-o reparăm. Este un fapt grav, de care nu s-a ocupat nimeni — absolut nimeni — până în ziua de astăzi. Este o idee care merită să apară peste tot unde vom face publicitate acestor 6 volume de cuvinte „concoctate” de Joyce în cei 17 ani în care niciun singur semn — nu cuvânt — nu a rămas negândit profund.

Între anii 1920 şi 1960, scriitorii aveau obiceiul să-şi inventeze cuvintele. Tristan Tzara a inventat în felul lui. Mult înaintea lui Tzara, Lewis Carroll a inventat şi el în felul lui (v. "Jabberwocky", în Alice în Tara Oglinzilor, Capitolul 1, carte publicată în anul 1871). Raymond Queneau a inventat în felul lui... În acea perioadă a existat un interes susținut pentru limbă, care a dispărut prin apariția catastrofală a lui Noam Chomsky. Însă, în prima jumătate a secolului XX, cuvântul avea o mai mare importanță decât conceptul. După război, lucrurile s-au întors pe dos, pentru că toată lumea gândea cum să rezolve problemele politice, drept care sensul şi argumentarea au trecut pe primul loc.

Din fericire, James Joyce a trăit în perioada de glorie, care a fost între anii 1920 şi 1940. La vremea aceea, Cuvântul era rege. Conceptul era servitorul lui. Adoptăm în aceste volume atitudinea de atunci, care acorda o importanță covârşitoare cuvântului în sine. Dăm, prin urmare, lista cuvintelor „inventate” de Joyce. Unele au intrat în limbă, cum este cazul notoriu al cuvântului quark (Finnegans Wake, 383.01: "Three quarks for Muster Mark! / Sure he hasn't got much of a bark / And sure any he has it's all beside the mark.").

E foarte probabil ca multe alte cuvinte ale lui Joyce să fi fost deja preluate în mod asemănător. Este mai mult decât posibil ca şi alte cuvinte ale lui Joyce să fie preluate în viitor.

Volumele noastre sunt o încercare modestă de a pune la dispoziția cititorului cuvintele create de Joyce însuşi.

Aceasta este explicația simplă a titlului ales de noi pentru volumele care încheie seria noastră de  Joyce Lexicography.

Cu aceste „Cuvinte”, Lexicografia s-a încheiat. Nu ne vom mai ocupa de lexicografie de acum înainte. Intenționăm să trecem la ceva mult mai important decât lexicografia şi mult mai cuprinzător decât ea: este vorba de Idiomaticity.

Cu alte cuvinte, trecem la ceea ce lingviştii numesc în general sintaxă. Intenționăm să începem prin a înregistra rolul sintacticii şi al retoricii, pentru ca abia după aceea să le putem discuta.

23 august 2014

C. George Sandulescu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

107 Joyce's 'Words' - A-C

108 Joyce's 'Words' - D-G

109 Joyce's 'Words' - H-M

110 Joyce's 'Words' - N-R

111 Joyce's 'Words' - S,T

112 Joyce's 'Words' - U-Z

Back to Joyce Lexicography